Tekster i Tiden nr 1 - 1998
Copyright: Forlaget Arbejderen - januar 1998 *
Må citeres med kildeangivelse

Pjecen ligger i Adobe Reader 2.1 kompatibelt format - download den her

Adobe Reader er gratis og selve programmet kan downloades både til PC og Mac på: https://www.adobe.com/prodindex/acrobat/readstep.html

getacro.gif (712 bytes)

OM DET PARLAMENTARISKE SPØRGSMÅL

Forord

I løbet af efteråret 1997 bragte Dagbladet Arbejderen en lang række tekster til belysning af det parlamentariske spørgsmål. Efter mange ønsker genoptrykkes de nu i dette nummer af TiT-serien.

Kommunisterne betragter først og fremmest det parlamentariske spørgsmål som et taktisk spørgmål. Som et blandt mange andre elementer i den taktik, som skal lede arbejderklassen og befolkningsflertallet frem til positioner, der sætter dem i stand til at løse deres strategiske opgave, nemlig at overtage magten i samfundet og påbegynde en socialistisk opbygning.

Kommunisterne udelukker, at parlamentarismen kan være formen for den højere type demokrati, som må opbygges under socialismen. De udelukker dermed også, at den parlamentariske vej kan være rammen for overgangen til socialismen.

Kommunisterne udelukker derimod på ingen måde, at parlamentarisk kamp kan spille en vigtig rolle i hele den proces, hvor der samles de nødvendige kræfter til at gennemføre den socialistiske revolution. Men de slår samtidig fast, at parlamentarisk kamp
aldrig kan være den vigtigste kampform, hverken i taktisk eller strategisk perspektiv. Kampen på den parlamentariske arena må aldrig fjerne opmærksomheden fra hovedopgaven, nemlig at udvikle arbejderklassens og befolkningsflertallets bevægelse, initiativ og organisering, samt at opbygge det kommunistiske parti selv. Kun parlamentarisk arbejde, som tjener dette formål, har perspektiver for kommunisterne.

De følgende tekster dækker en periode, som spænder over næsten 100 år. De tager det parlamentariske spørgsmål op fra mange forskellige vinkler, i meget forskellige perioder og situationer.

Teksterne må ikke betragtes som færdigstrikkede formler og opskrifter, der skal presses ned over virkeligheden. De må derimod ses som en støtte til at løse aktuelle, konkrete spørgsmål med nutidige former og metoder. Det er netop den ånd, som forener teksterne, som det er vigtigt at fange og anvende på de konkrete forhold i dag og i de kommende år.

Redaktionen, januar 1998

Læs resten af teksten

 

Tilbage til DKP/ML's hovedside: www.dkp-ml.dk

14-03-02