Kommunisternes program

For national selvbestemmelse, demokrati, velfærd og socialisme

 

Indledning

»Et spøgelse går gennem Europa – kommunismens spøgelse.« Sådan skrev Karl Marx og Friedrich Engels i Det Kommunistiske Manifest i 1848.

»Kommunismen er død«, skreg medierne i 1991, da socialismen brød sammen i Sovjet og Østeuropa efter lang tids forfald. Borgerlige, socialdemokrater, reaktionære og afhopper af alle slags sluttede sig til koret. Der var forbrødring over hele linjen. Filosoffer, ideologer, politikere, eksperter, penneførere og intellektuelle sang det samme omkvæd. Fra imperiets hjerte blev det tilmed forkyndt, at historien var slut. Kapitalismen og den borgerlige parlamentarisme havde endegyldigt sejret, fortalte man os. Socialismen var angiveligt kun en midlertidig afvigelse og parentes i historien, som nu var fortid blot.

Men kommunismen døde ikke – hverken i 1989, 1991 eller senere. I en række lande i den tredje verden forsøger millioner af mennesker under store vanskeligheder at omforme verden i kommunismens ånd. I mange lande i Asien, Latinamerika og Afrika er der store kommunistiske bevægelser, som udfordrer den bestående kapitalistiske orden. I det tidligere Sovjet og flere steder i Østeuropa udgør kommunisterne allerede et reelt alternativ til den elendighed, som den kapitalistiske genrejsning bragte med sig. Og selv i en række vest- og sydeuropæiske lande udgør de en betydelig faktor.

Og heller ikke de danske kommunister har stukket hovedet i busken. 


online.jpg (12319 bytes)

 

 

[DKP/ML Hovedside] * [til Emneoversigt] * [Søg] * [Bestil bøger eller pjecer]