NEJ I MAJ
Carl Aage Jensen
copyright Forlaget Arbejderen februar 1998
Må citeres med kildeangivelse

Pjecen ligger i Adobe Reader 2.1 kompatibelt format - download den her

Adobe Reader er gratis og selve programmet kan downloades både til PC og Mac på: https://www.adobe.com/prodindex/acrobat/readstep.html

getacro.gif (712 bytes)

Forord

Den 28. maj skal vi igen stemme om en ny traktat, der udbygger det nuværende grundlag for Danmarks deltagelse i EU - den såkaldte Amsterdam-traktat.

De fleste husker sikkert, hvordan det danske nej i juni 1992 til Maastricht- traktaten blev forrådt af politikerne, som sendte den samme traktat til fornyet afstemning året efter. Maastricht-traktaten gav det tidligere EF en overordnet politisk ramme, der stort set omhandler alle politiske spørgsmål, og som bevæger EU i retning af en forbundsstat. Amsterdam-traktaten udbygger på en række centrale områder (militær, retsvæsen og politi samt det faglige og sociale område) grundlaget fra Maastricht-traktaten. Og den udgør et nyt stort skridt i bestræbelserne på at forme EU til en egentlig statsdannelse på bekostning af medlemsstaterne.

Statsministeren har ikke sparet på superlativerne i forhold til den nye traktat. »Fredens projekt« er en af Poul Nyrup Rasmussens etiketter, men hvad dækker den egentlig over? Er det EU’s nye muligheder for at gribe ind militært ude i verden, statsministeren tænker på?

Det kniber i høj grad med reel information og oplysning fra regeringens side om traktatens virkelige indhold. Behovet for reel information om den nye traktat er derfor overladt til unionsmodstanden.

Gennem en række artikler i efteråret 1997 har Dagbladet Arbejderen sat væsentlige dele af den nye traktat under lup for at afdække det egentlige indhold af traktaten og dens konsekvenser.

Det er disse artikler, som nu er samlet i denne pjece, og som vi håber vil give læseren et klart billed af, hvad det er, vi skal stemme om og nogle argumenter i debatten for et nej.

EU-traktaterne er også ved at blive sammenskrevet således at traktatens artikler skifter nummerering. I Pjecen er brugt artikelnummereringen, som den er fremlagt i den konsolidere tekst udsendt af Folketingets EU-oplysning (Arbejdsdokument version 1.7) med Amsterdam-traktatens (Ams.) nummerering i parantes.

Carl-Aage Jensen, DKP/ML’s EU-udvalg

Februar1998

Læs resten af teksten

 

Tilbage til DKP/ML's hovedside: www.dkp-ml.dk

24-05-02