26.01.02 - Dagbladet Arbejderen   - Sig din mening i Debatten  

Udtalelse af DKP/ML's Landsledelse

 

Nej til VK-regeringens udlændinge-pakke

VK-regeringens sorte udlændingepakke vil uundgåeligt skabe fremmedgørelse og frustration

Bertel Haarders sorte udlændingepakke gør indvandrere, asylansøgere og flygtninge til pariaer.

Den stempler hele grupper af befolkningen som undermennesker og kaster dem ned på samfundets bund.

Den knæsætter et nyt princip om, at man - både som dansker og indvandrer - skal optjene ret til sociale ydelser og undergraver derved et solidarisk velfærdssystem.

Den forringer asylansøgeres retssikkerhed og undergraver den retlige EU-undtagelse.

Den hensætter flygtninge til et liv i usikkerhed og gør frygten for hjemsendelse til en voldsom forhindring for integration.

Den krænker privatlivets fred og retten til familie, tvangsbinder kvinder og gør vielsesmyndighederne til stikkere.

VK-regeringens sorte udlændingepakke vil uundgåeligt skabe fremmedgørelse og frustration. I stedet for den fælles og solidariske kamp mellem danskere og udlændinge udstøder den indvandrere og flygtninge fra samfundslivet og hindrer integration.

Bertel Haarder kalder selv udspillet for "en ny udlændingepolitik". Men den tidligere socialdemokratisk ledede regering har igennem flere år banet vejen for, at en sådan politik er gjort mulig.

En virkelig ny udlændingepolitik ville handle om at skabe lige adgang og lige vilkår på arbejdsmarkedet uanset nationalitet. DKP/ML kræver en massiv indsats i den retning.

Først og fremmest er det vigtigt, at indvandrere og flygtninge integreres i den danske fagbevægelse.

DKP/ML vender sig imod enhver indførelse af optjeningsprincip i forhold til sociale ydelser. De solidariske og skattefinansierede velfærdsordninger skal udbygges, ikke afmonteres eller inddeles i A- og B-kategorier.

De allerede i dag ekstremt stramme asyl- og familiesammenføringsregler skal lempes. For at fremme integrationen skal det være muligt at få permanent arbejds- og opholdstilladelse efter 18 måneder.

I den kommende tid vil den sorte udlændinge-pakke blive omsat til lovforslag i Folketinget. DKP/ML støtter ethvert initiativ, der bekæmper, at udspillet bliver til virkelighed. Fælles kamp uanset nationalitet er det bedste værn mod fremmedfrygt og -had.

Vedtaget af DKP/ML's Landsledelse den 18. januar.

 

 

[Se de nyeste Artikler] * [DKP/ML Hovedside] * [til Emneoversigt] * [Søg] * [Bestil bøger eller pjecer]