22.11.01 - Dagbladet Arbejderen   -

Sig din mening i Debatten  

Udtalelse fra DKP/ML

 

Fælles front mod højre

Med valgsejren til Fogh og co. er der givet signal til angreb på almindelige mennesker overalt i vores samfund. 

Tilkæmpede rettigheder og solidariske velfærdsordninger er i skudlinjen. Parolen hedder privatisering og udlicitering i den offentlige sektor.  

Nedskæringer og forringelser vil ramme de gamle, de syge, de arbejdsløse, børnefamilierne, indvandrerne, de dårligst stillede og andre.  

Arbejdernes bolværk, de faglige organisationer, vil blive sat under pres. 

Stik mod alle de valgløfter som løgnagtigt og respektløst blev udskrevet til vælgerne før den 20. november.

 

Fogh og co. vil et "selvforsikrings-Danmark" for de stærke og de rige. Regningen sendes til de små i samfundet.  

Og med Dansk Folkeparti i en central placering vil flygtningene og indvandrerne blive ramt af fortsat hetz.

Fogh og co. vil have mere unionstilpasning. Derfor forberedes nye skridt for at få fjernet vores undtagelser og trukket Danmark med i en ny unionsforfatning i 2004.  

De borgerlige logrer for krigsherren USA og nye løfter afsendes om aktiv dansk krigsdeltagelse i Afghanistan.  

I kølvandet følger den såkaldte terrorpakke, der udhuler vores demokratiske rettigheder, vores ytrings- og demonstrationsfrihed.

 

Og hadet til flygtningene og indvandrerne har fået frit løb i gaderne. Bag de borgerliges såkaldte anstændighed ligger racismen, fremmedhadet og volden.

Fogh og co. står for et reaktionært og sort Danmark.  

Højre må stoppes. Udviklingen må vendes.

 

Aktionsenhed og fælles front i arbejderklassen er dagens vigtigste opgave. De bredest mulige alliancer i den arbejdende befolkning er vejen til forandring!

Vi opfordrer til enhed og fælles kamp.

 

bullet

Opbyg fagbevægelsens kampkraft. Fingrene væk fra fagforeningerne og de arbejdsløse. Nej til halve dagpenge. 

bullet

 Offensiv kamp for de solidariske velfærdsordninger. Nej til privatisering og udlicitering. 

bullet

Fortsat kamp mod EU og unionstilpasningen. Fingrene væk fra de fire undtagelser. Nej til unionsforfatning.  

bullet

Forsvar de demokratiske rettigheder. Fjern "terrorpakken". Bekæmp racisme og fremmedhad.

 

DKP/ML, landsledelsen, 20. november 2001

 

UNDERSKRIFTS-INDSAMLINGER
mod regeringens udlændinge-/rets- og ulandspolitik
www.kritiskforum.net - www.kan-det-passe.dk - www.7aar.dk

DEN NYE REGERING

KOMMUNALVALG 2001

 

 

chart.dk

 

 

   

[Se de nyeste Artikler] * [DKP/ML Hovedside] * [til Emneoversigt] * [Søg] * [Bestil bøger eller pjecer]