03.11.01 - Dagbladet Arbejderen   -

Sig din mening i Debatten  

 

Elever i aktion mod krigen

Maria og Magnus har sørget for, at deres efterskole gik i demonstration mod krig og terror - de mener, at Danmark skal droppe al støtte til USA nu.

På Flakkebjerg Efterskole er eleverne helt klar over den problematiske situation krigen har medført

af Marco Malcorps

Få dage efter at bomberne begyndte at falde over Afghanistan, var eleverne på Flakkebjerg Efterskole på gaden. De havde taget initiativ til en demonstration mod krigen. Dagbladet Arbejderen har sat to af eleverne stævne for at få en snak med dem om deres tanker vedrørende terroraktionen og krigen.

Maria Hejlesen er 17 år og kommer fra København. Det var hende der tog initiativ til demonstrationen. Hun er indædt modstander af både krig og terror. Det første der fløj gennem hende hoved, da hun hørte om terrorangrebet den 11. september var mistro.

 - Vi blev kaldt ned i foredragssalen, hvor der er storskærm. Lærerne  fortalte os hvad der sket, og kom godt rundt om forskellige synspunkter. På  storskærmen fulgte vi med i pressekonferencer og nyheder. Først troede jeg  ikke, at det var rigtigt. Jeg troede ikke at sådan noget kunne ske. Det er  skrækkeligt, at nogen kan finde på sådan noget.

Magnus Jacobsen på 16 år kommer fra Charlottenlund. Han husker også tydeligt den 11. september.

Maria og Magnus fortæller, at nogle begyndte at græde, da de fik at vide hvad der var sket.

 - Der var nogle der havde familie og venner i USA. De ringede straks hjem for at snakke med deres forældre. De fleste mennesker var rimeligt meget i chok, fortæller Maria.

Hverken Magnus eller Maria havde gjort sig særligt mange tanker om terror, før den 11. september.

 - Det var ikke noget, der påvirkede vores hverdag særligt meget. Det var ikke så stort i medierne. Jeg kan huske det med den amerikanske ambassade i Tanzania, der blev bombet, og det amerikanske skib ved Yemen, men ellers hører man jo ikke så meget om det, mener Magnus.

 

 

Savner debat

Begge elever efterlyser debat om terror og krig på skolen.

 - Jeg syntes faktisk at det er rimeligt dårligt, at vi ikke er blevet informeret mere om det. Vi kunne jo godt tage en debat op om det i en historietime eller en dansktime. Jeg ved ikke, om det er fordi lærerne ikke tør, siger Maria.

Men snakken har gået udenfor timerne.

 - Jeg tror, at man hører nok om det på en efterskole, når man er sammen hele tiden. Man har masser af tid til at diskutere det med hinanden, det har vi da i hvert fald gjort i de fleste frikvarter, fortæller Magnus.

Eleverne følte ikke, at de kunne se passivt til da krigen begyndte. Derfor tog Maria initiativ til at arrangere en demonstration. Hun mener, at det er vigtigt, at de unge indtager deres plads i debatten om terrorangrebet og krigen.

 - Jeg havde to en halv dag til at arrangere det. Jeg fik samlet nogle mennesker og vi satte opslag op på skolen. Om aftenen holdt vi så et møde og snakkede om hvad der skulle ske. Vi fik gennem vores forstander kontakt til en af dem, der står for at lave Krystalnat-arrangementet i Slagelse. Hun hjalp os med en hel masse telefonnumre på mennesker, der kunne komme og holde taler.

Selve demonstrationen trak omkring 100 mennesker, på trods af at der var sendt fax ud til samtlige efterskoler i området. Mange havde travlt med temadage. Den eneste anden skole der mødte op, var Holmstrup Arbejderbevægelsens Efterskole, der også stillede med en taler.

Også demonstrationen i København samme dag som angrebene på Afghanistan startede trak i eleverne.

 - Der var faktisk mange, der gerne ville ind til Rådhuspladsen den  mandag, men det opfordrede lærerne os til at lade være med, fortæller Magnus.

 - Alle blev nødt til at ringe hjem til deres forældre for at få  lov og det ville blive for besværligt. Men hvis vi kunne, havde vi været 20-30  stykker der var taget derind.

 

 

Danmark skal ikke støtte krigen

På trods af den relative succes eleverne oplevede med deres sidste demonstration, er der ikke planer om flere demonstrationer lige foreløbig. Men begge mener, at det er vigtigt at vise, at man ikke støtter op om hverken krig eller terror.

 - Den danske regering må vise, at den ikke støtter op om krigen, og flere mennesker må generelt vise, at de er imod det. Man må få Nyrup til at forstå, et det her ikke er løsningen og så få ham til at trække løftet om dansk støtte tilbage. At FBI nu har talt om at bruge tortur i afhøringen af eventuelle terrorister, er lige så slemt som terror, siger Magnus.

Begge de unge har været en del af det politiske miljø i et stykke tid. Maria har været aktiv i Socialistisk Ungdomsfront og Magnus har været med til at starte en afdeling af Rød Ungdom i Tølløse.

Frygten for en eventuel verdenskrig ligger i dem begge.

 - Hvis USA bliver ved med at slagte civile, vil nogle af de arabiske lande på et tidspunkt blive nødt til at trække deres støtte tilbage, og så har vi problemet, forudser Magnus.

Maria mener dog, at det kommer an på hvor langt USA går i Afghanistan. Hun tror ikke, at Danmark vil blive direkte berørt af en sådan krig.

Hvorvidt krigen i Afghanistan er en krig mellem religioner, har de unge også gjort sig tanker om. De mener, at medierne har et stort ansvar for det billede, der tegnes af krigen.

 - Jeg tror ikke, at man kan tale om en krig mellem kristendommen og islam. Der er jo masser af muslimske lande, der støtter op om USA's aktion. Medierne gør det ikke bedre. De opfylder ikke deres ansvar om at være objektive, siger Magnus.

Han blive bakket op af Maria der mener, at medierne manipulerer med folk.

 

 

Flere artikler om "terror"krigen
Balkan.jpg (3858 bytes)
 
Bog om Krigen i Jugoslavien

Få emailbesked om demonstrationer og møder