27.10.01 - Dagbladet Arbejderen   -

Sig din mening i Debatten  

 

Århus mod krig og terror stiftet

Demonstration hver mandag i Århus. Bagefter vil der være fredscafé.

 - De deltagende stater og bevæbnede grupper må give de civiles ret til liv og sikkerhed altoverskyggende prioritet.

Det sagde Lise Nottelmann fra Amnesty International i sit oplæg onsdag aften i Århus, hvor omkring 60 mennesker var mødt op for at stifte en samlende fredsbevægelse i byen.

Lise Nottelmann slog i sit oplæg meget på den internationale ret og Genova-konventionen, som netop gælder i krig.

 - International lov giver enhver ret til at søge asyl, slog hun fast og opfordrede alle Afghanistans nabolande til at holde grænserne åbne overfor flygtninge.

Næste oplægsholder var den herboende afghanske kvinde, Homa Waziri, som gennemgik Afghanistans nyere historie.

Hun slog fast at Afghanistan er hærget af 23 års krig og kaos og at den afghanske befolkning ikke fortjener at blive offer i kampen mod terrorisme.

 - Hvis det er retfærdigt at hævne 5000 menneskers liv ved at bombardere et land med uskyldige mennesker og dræbe dem, kan vi jo ikke klage over, at Taleban krænker menneskerettighederne, sagde Homa Waziri blandt andet.

 - I koalitionen mod terrorismen kan vi se, at blandt USA's vigtigste allierede er Pakistan, Saudi-Arabien og de Forenede Arabiske Emirater. Det er værd at huske, at det var disse tre lande der i sin tid anerkendte Taleban-bevægelsen.

Homa Waziri påpegede at USA kæmper mod den ene fundamentalistiske gruppe ved at støtte den anden og ignorer de fire år, hvor den nordlige alliance skabte kaos i Afghanistan.

 - I stedet for fred vil der nu endnu en gang blive spredt våben i landet, og som konsekvens vil krigen fortsætte, og der vil komme frygteligere regimer end Taleban til, sagde Homa Waziri.

Næste punkt på dagsordenen var stiftelsen af Århus mod krig og terror. I debatten blev der blandt andet lagt vægt på, at det er vigtigt at samle alle gode fredskræfter fra både humanitære, faglige og politiske organisationer samt alle enkeltpersoner, som ønsker at være med i krigsmodstanden. Efterfølgende blev både det politiske og organisatoriske grundlag vedtaget samt en foreløbig aktivitetsplan.

Hver mandag klokken 19 vil der blive afholdt fredsdemonstration på Rådhuspladsen. (Bemærk at demonstrationen ved en fejl er blevet annonceret til at foregå søndag i Dagbladet Arbejderen.) Efterfølgende vil man gå gennem byen og slutte af på Vesterbro Beboerhus, hvor der vil være åben fredscafé. Den første mandag i hver måned afholdes fællesmøde, ligeledes på Vesterbro Beboerhus.

/ bi

Århus mod krig og terror har adresse på Vesterbro Beboerhus, Hjortensgade 23, 8000 Århus C. Der er demonstration på mandag klokken 19 på Rådhuspladsen

 

   

Flere artikler om "terror"krigen
Balkan.jpg (3858 bytes)
 
Bog om Krigen i Jugoslavien

Få emailbesked om demonstrationer og møder