26.10.01 - Dagbladet Arbejderen   -

Sig din mening i Debatten  

UDTALELSE FRA: DKP/ML Landsledelsen

 

En bred fredsbevægelse er nødvendig

Danmarks Kommunistiske Parti ML opfordrer til, at alle fredskræfter går sammen for at sikre, at den spirende fredsbevægelse bliver så bred som overhovedet mulig. Hermed vil det budskab, som vi sender til de krigeriske kræfter, også blive tilsvarende slagkraftigt.

Det er kommunisternes opfattelse, at bevægelsen må indbefatte alle, som af den ene eller anden grund er imod den aktuelle krig og terror. Et historisk ansvar hviler på vores skuldre. Det er verdens fremtid, der står på spil. Vi må derfor gå sammen uanset politiske, religiøse, etniske og sociale forskelle.

Kommunisterne vil arbejde for, at såvel fredsbevægelsens grundlag som de organisations- og aktionsformer, den tager i anvendelse, kommer til at afspejle denne bredde og mangfoldighed.

Bevægelsen må bygges op på et demokratisk grundlag, hvor der er plads til alle, og hvor alle kan komme til orde i gensidig respekt. Det vil udløse flest mulige kræfter i den nuværende situation.

Som kommunister vil vi selv – med respekt for andres meninger – fremlægge vores syn på krigen som en imperialistisk krig, der længe har været planlagt af USA med henblik på at få et strategisk brohoved i Centralasien og få kontrol over den caspiske olie. Men vi er klar over, at der også er andre opfattelser, og vi anser en diskussion for at kunne blive yderst frugtbar.

Vi mener, at fredsbevægelsen også må forholde sig til spørgsmålet om terror. Det skyldes både, at det er et alvorligt internationalt problem, som berører os alle, og at USA giver det som begrundelse for at starte krigen.

For at sikre bredden i fredsbevægelsen er det derfor også vigtigt, at vi peger på alternative veje til at straffe bagmændene bag terroraktionerne i USA. Det må ske på grundlag af en bevisbyrde, i respekt for international lov og i FN-regi. Uanset FN’s svagheder og USA’s hyppige manipulation af FN’s organer er dette det eneste umiddelbare alternativ til krigen. På sigt kan dette også være med til at afsløre USA’s virkelige hensigter med krigen.

For at blive troværdig må fredsbevægelsen feje for egen dør. Den må derfor vende sig mod enhver form for dansk krigsdeltagelse, hvad enten det sker direkte eller indirekte gennem aflastning af amerikanske og britiske styrker i Middelhavet, på Balkan eller andetsteds.

Endelig må fredsbevægelsen være opmærksom på den øgede kontrol og indskrækning af de demokratiske rettigheder, som finder sted i krigens skygge. Det giver mulighed for at finde nye alliancepartnere blandt demokratisk sindede mennesker og dermed udvide modstanden mod de reaktionære kræfter.

Danmarks Kommunistiske Parti ML

Landsledelsen

 

 

Flere artikler om "terror"krigen
Balkan.jpg (3858 bytes)
 
Bog om Krigen i Jugoslavien

Få emailbesked om demonstrationer og møder