20.10.01 - Dagbladet Arbejderen   -

Sig din mening i Debatten  

 

Fagligt nej til krig

Per Aabel fra Jernbanearbejdernes Fagforening er aktiv i det københavnske initiativ "Nej til krig og terror"

- Jernbanearbejdernes Fagforening i København har allerede længe før dette her skete taget aktiv stilling til oprustning og krigsfare. Vi var i sin tid blandt andet med til at stifte Fagbevægelsen for Fred. Så det er helt naturligt, at vi også er aktive i det københavnske initiativ "Nej til krig og terror".

Det siger Per Aabel, næstformand i Jernbanearbejdernes Fagforening i København. Han er med i pressegruppen i det københavnske initiativ Nej til krig og terror, der blev stiftet for små to uger siden som en reaktion mod den krig, USA har startet mod Afghanistan.

- Fagbevægelsen har jo siden sin fødsel bekæmpet krigen, af den simple årsag at det altid er arbejderne, der bliver brugt som kanonføde.

- Derfor skal vi heller ikke sende danske soldater eller danske krigsskibe afsted, hverken til direkte deltagelse i krigen, eller som afløsere for andre, understreger Per Aabel

Jernbanearbejdernes næstformand gør også opmærksom på fagforeningen absolut ikke er ene om at repræsentere arbejdernes modstand mod krig og terror. På mange af efterårets generalforsamlinger har fagforeningernes medlemmer vedtaget udtalelser, der vender sig imod terror - og vel at mærke samtidig understreger, at svaret ikke er krig.

- Terror kan ikke bekæmpes militært, Den kamp skal føres et helt andet sted, mod de årsager der skaber terroren, anfører Per Aabel.

- Så i Jernbanearbejdernes Fagforening er vi helt på linie med initiativet "nej til krig og terrors" grundlag, siger Per Aabel, og henviser til de fire paroler: "Nej til krig og terror", "Nej til dansk krigsdeltagelse", "Nej til racisme og fremmedhad", og "Bekæmp verdens fattigdom".

- Vi kan helt tilslutte os de fire paroler. Og netop for fagbevægelsen er det vigtigt at dæmme op for den racisme, der også herhjemme er fulgt i kølvandet på terroraktionen mod World Trade Center, siger Per Aabel

- Det er det nuværende krigshysteri også med til at puste til, både når det gælder uskyldige grønthandlere, der får raseret deres butikker, eller når buschauffører trues med fyring hvis de taler deres modersmål.

Per Aabel finder det meget bekymrende, at Socialdemokratiets ledelse  i den grad "lægger sig i halen på de store", og erklærer sig parat til at lade Danmark føre krig sammen med dem.

- Tidligere var Danmark en form for mæglernation mellem øst og vest. Der blev holdt mange møder og konferencer her i landet, som var med til at skabe afspænding. Den rolle er helt sat over styr. Men det er den rolle, Danmark igen burde indtage, slutter Per Aabel.

/He

 

Flere artikler om "terror"krigen
Balkan.jpg (3858 bytes)
 
Bog om Krigen i Jugoslavien

Få emailbesked om demonstrationer og møder