17.10.01 - Dagbladet Arbejderen   - Sig din mening i Debatten  

 

International aktionsdag mod krig

Det københavnske fredsinitiativ afholder fakkelvagt hver mandag

Initiativet Nej til krig og terror i København opfordrer den danske fredsbevægelse til at deltage på den internationale aktionsdag mod krigen den 27. oktober.

Det besluttede initiativet på et stormøde mandag aften. Omkring 100 aktivister var mødt op for at vedtage strukturen for initiativets arbejde.

Den internationale fredsbevægelse, både i USA, Europa og en række andre lande arbejder på at holde en fælles manifestation mod krigen den 27. oktober. Også freds-aktivisterne i Danmark opfordres til at protestere mod USA's krig mod Afghanistan.

Det københavnske initiativ besluttede i øvrigt, at afholde en fakkeldemonstration hver mandag, lige så længe krigen varer. Fakkelvagten og det ugentlige fællesmøde skal være omdrejningspunktet for en lang række andre aktiviteter.

Det blev også besluttet at holde fællesmøder hver mandag, hvor en række arbejdsgrupper får lejlighed til at mødes. Her vil der også blive plads til diskussioner af den aktuelle situation.

Mødet i mandags nedsatte et arbejdsudvalg, der kom til at bestå af 11 personer. De repræsenterer fagforeninger, partier og veteraner i den danske fredsbevægelse.

Arbejdsudvalget har til opgave at afholde fællesmøderne hver mandag. Desuden skal udvalget stå for kontakten til pressen og finde talere til demonstrationerne. Arbejdsudvalget vælger en kasserer og en ansvarlig for initiativets hjemmeside.

Arbejdsudvalget har også ansvar for kontakten til den øvrige danske fredsbevægelse.

Der blev også nedsat en række arbejdsgrupper, der kommer til at beskæftige sig med forskellige aspekter af fredsarbejdet. Der blev i første omgang nedsat seks grupper som er åbne for alle interesserede.

Demonstrations-gruppen står for den ugentlige fakkeldemonstration, der skal løbe af stablen hver mandag efter fællesmødet. En anden arbejdsgruppe arbejder videre med den underskrift-indsamling, der blev sat i gang inden initiativet blev samlet.

Der blev nedsat en avisgruppe, der skal arbejde på at lave en uddelings-avis, og en mødegruppe, der skal stå for at arrangere offentlige debatmøder. En international gruppe skal varetage kontakten til den internationale fredsbevægelse.

Til sidst blev der nedsat en "Hvad kan vi gøre bedre" gruppe, der samler mennesker og tanker om krigen, freden og situationen.

/rtj

Initiativet Nej til krig og terror c/o Kvindernes internationale liga for fred og frihed, Vesterbrogade 10, mezz 1620 København V. www.nejtilkrig.dk 
Bankkonto i Nordea: Registrering 2106 konto 8894 984 407

 

 

Grundlag for Nej til krig og terror 

Vi fordømmer krig og terror. Terrorangrebet i USA var forfærdeligt. Modsvaret er ikke krig mod uskyldige. Vi ønsker retfærdighed, ikke hævn. 

USA's krig undergraver en i forvejen skrøbelig verdensorden. Konsekvensen kan blive en storkrig, der involverer adskillige atommagter. En krig kan blive en trussel mod civile over hele verden. Krig vil ikke forhindre fremtidige terrorhandlinger, men snarere føre til flere. Lad ikke nytteløs gengældelse føre til global krig! 

I stedet opfordrer vi til besindelse, overholdelse af international lov og fredelige aktiviteter. Vi opfordrer den danske regering og Folketinget til at fravælge krigen. 

Vi vælger fred, demokrati, menneskerettigheder og en bedre fordeling af verdens goder.

 

Flere artikler om "terror"krigen
Balkan.jpg (3858 bytes)
 
Bog om Krigen i Jugoslavien

Få emailbesked om demonstrationer og møder