13.10.01 - Dagbladet Arbejderen   -

Sig din mening i Debatten  

 

Nyrup: Kør los USA

Danmark, Sverige og Finland arbejder for at EU-topmødet i Gent skal udtrykke støtte til USA's krig

Statsminister Poul Nyrup Rasmussen vil meget gerne vise, at han er lige så loyal overfor USA som hans britiske kollega Tony Blair

Han har holdt møde med den svenske statsminister Gsran Persson og den finske statsminister Paavo Lipponen forud for EU-topmødet på fredag den 19. oktober.

Her vil de tre socialdemokrater arbejde for at EU gentager sin støtte til USA's såkaldte krig mod terrorisme, der i disse dage hærger Afghanistan.

"Statsministrene vil i Gent arbejde for, at EU gentager sin opbakning til USA's ret til til selvforsvar, også med militære midler, for at forhindre nye angreb - en ret der fremgår af FN-pagtens artikel 51 og som er blevet bekræftet af FN's Sikkerhedsråd i resolutionerne 1368 og 1373."

Det skriver statsministrene i en fælles erklæring fra mødet i Stockholm. Men ingen af resolutionerne nævner direkte at USA har ret til at angribe Afghanistan militært.

Eksempelvis skriver resolution 1368 fra den 12. september at FN's Sikkerhedsråd:

"Anerkender i overensstemmelse med Charteret retten til individuel eller kollektiv selvforsvar."

Begge resolutioner bekræfter blot generelt, at et land har ret til at forsvare sig mod et angreb og USA bliver ikke nævnt specifikt.

Statsministrene understreger indirekte, at USA fortsat kan køre solo løb i krigen uden indblanding fra FN's Sikkerhedsråd.

"EU bør fortsat betone vigtigheden af, at FN's Sikkerhedsråd fortsat informeres løbende", lyder det fra de nordiske statsministre.

/ mj

 

   

Flere artikler om "terror"krigen
Balkan.jpg (3858 bytes)
 
Bog om Krigen i Jugoslavien

Få emailbesked om demonstrationer og møder