09.10.01 - Dagbladet Arbejderen   -

Sig din mening i Debatten  

FRA DKP/ML Antikrigs uddelingsavis

 

USA bryder folkeretten

Kun FN kan udgøre den internationale koalition, der skal bekæmpe terrorisme

USA's trusler om krig mod terrorisme er i strid med folkeretten. Trusler om krig for at opnå et politisk mål er udtrykkeligt forbudt i FN-pagten.

STOP KRIGEN UDDELINGSAVIS FRA DKP/ML
 
bullet Stop krigen
bullet USA bryder folkeretten
bullet USA skabte Osama bin Laden
bullet EU truer de demokratiske rettigheder
bulletNej til krig fordi....

BESTIL GRATIS UDDELINGSEKSEMPLARER HER

FN-pagten er underskrevet af 189 lande. I FN-pagten forpligtiger de underskrivende lande sig til at søge alle konflikter løst med fredelige midler.

Den udgør et nøglebegreb i folkeretten, sammen med blandt andet Geneve-konventionerne og Helsinki-aftalen.

Efter terrorangrebet har USA erklæret krig mod terror, og gentagne gange truet med at bombe lande, som USA mener skjuler terrorister.

Selve truslen om krig er forbudt i følge FN-pagten.

"Alle medlemmer skal i deres mellemfolkelige forhold afholde sig fra trussel om magtanvendelse eller brug af magt; det være sig mod nogen stats territoriale integritet eller politiske uafhængighed, eller på nogen anden måde, der er uforenelig med de Forenede Nationers formål."

En lignende formulering findes i Helsinki-aftalen fra 1975. Også her er trusler om krig udtrykkeligt forbudt.

FN har vedtaget 12 konventioner, der beskæftiger sig med terror, sammen med en række resolutioner fra Sikkerhedsrådet. Det er derfor en naturlig opgave for FN at gå ind i kampen mod terrorisme. Det er den eneste legitime måde at bekæmpe den internationale terrorisme på.

BUSH-CITATER:

"Vi vil bruge ethvert nødvendigt våben"

"Amerikanerne skal ikke forvente et stort slag, men en langvarig kamp, som vi aldrig har set magen til før".

"Ethvert land overalt på jorden står nu overfor et alvorligt valg. Enten er I med os, eller I er med terroristerne".

"Jeg har sat de væbnede styrker i alarm-beredskab, og der er en grund til. Tiden er ved at være inde til at Amerika skal handle, og I vil gøre os stolte".

"Dette er hele verdens kamp, dette er civilisationens kamp"

"Jeg beder jer om at være tålmodige... i dette, som bliver en langvarig kamp"

"Vor tids store resultater og det største håb gennem tiderne afhængige nu af os".

"Vi kender endnu ikke denne konflikts forløb, men vi er sikre på resultatet... og vi ved, at Gud ikke er neutral".

 

USA forsøger at bøje folkeretten ved at presse Sikkerhedsrådet til det yderste. Siden terror-angrebet har Sikkerhedsrådet vedtaget to resolutioner mod terror.

I resolution 1368 står der, at Sikkerhedsrådet "udtrykker sin vilje til at tage alle de nødvendige skridt for at besvare terrorist-angrebet den 11. september, og til at bekæmpe alle former for terrorisme."

Samme formulering går igen i resolution 1373 fra den 28. september i år. Resolutionen forbyder økonomisk støtte til terror.

Ordvalget minder om den berygtede resolution 678 fra 1990. Den gang var det formuleringen "med alle nødvendige midler", der gav mulighed for Golfkrigen og dens hundred-tusinder af ofre.

USA vil skubbe folkeretten til side og ikke lade sig binde af FN. Kun Sikkerhedsrådet kan beslutte at bruge magt mod et andet land.

USA siger til hele verden, at enten er den med USA, eller også imod USA. Det er en åbenlys trussel mod alle lande, der afviser at følge USA's takstok.

Det er i direkte modstrid med FN-pagten, der som anført udtrykkeligt forbyder brug af og trusler om brug af magt.

/ rtj

 

 

 

Flere artikler om "terror"krigen
Balkan.jpg (3858 bytes)
 
Bog om Krigen i Jugoslavien

Få emailbesked om demonstrationer og møder