22.09.01 - Dagbladet Arbejderen   -

Sig din mening i Debatten  

UDTALELSE FRA DKP/ML's landsledelse

 

Stop krigen

Kommunisterne tager ubetinget afstand fra USA’s krigeriske planer mod Afghanistan og andre lande.

Vi ser med stor bekymring på, at den amerikanske regering nu udnytter den naturlige medfølelse, som terroraktionerne i USA har fremkaldt verden over, til at udløse en ny bølge af vold. Terror kan ikke bekæmpes med statsterror.

Vi er dybt foruroligede over, at USA endnu engang tilsidesætter folkeretten og gør sig selv til dommer i internationale anliggender. De skyldige i terrorhandlingerne må stilles for retten på grundlag af internationale aftaler og gennem FN, ikke ved hjælp af selvtægt.

Vi er rystet over, at Pentagon nu anbefaler brug af atomvåben. Det er opfordring til folkemord. På den anden side ved vi, at modstanden mod USA er meget stor i Afghanistans naboland, Pakistan, og at der er fare for, at de Taliban-venlige kræfter får kontrol med landets atomvåben. Der er dermed risiko for en meget alvorlig udvikling, som kan føre til uanede ulykker og true verdensfreden og menneskeheden.

Vi fordømmer den danske regering, som har stillet sig entydigt på USA’s side og lovet at støtte landet i en krig uden på forhånd at kende fjenden. Regeringen udgør dermed en sikkerhedsrisiko for den danske befolkning, som kan blive et muligt offer for nye terroraktioner på grund af regeringens hovedløse handlinger.

Vi fordømmer den danske regering, fordi den bruger situationen til at udhule EU-undtagelserne, styrke det militære, politimæssige og retspolitiske samarbejde og tilslutte sig en en europæisk terrorlov, som yderligere vil svække de demokratiske rettigheder i Danmark og de øvrige EU-landene.

Vi advarer om, at den danske regering er i gang med at undergrave det danske forbud mod dødsstraf og mod at udlevere anholdte til lande, hvor de risikerer dødsstraf. Barbari overvindes ikke med mere barbari.

Vi vender os kraftigt mod de kræfter i det danske samfund, som har brugt situationen til at oppiske en stemning af fremmedhad mod udenlandske medborgere.

Situationen er meget alvorlig. Og den kan hurtigt blive endnu værre.

Kommunisterne opfordrer derfor til, at der straks tages skridt til at danne en bred fredsbevægelse.

Vi opfordrer til, at der over hele landet afholdes protestmøder kl. 20.00 den dag, hvor bomberne begynder at falde.

Nej til krig og terror! Økonomisk og social udvikling i stedet for bomber!

Forsvar freden og de demokratiske rettigheder!

Respekt for folkeretten! Brug FN i stedet for at øve selvtægt!

For internationalt samarbejde og solidaritet mellem folkeslagene!

 

Flere artikler om "terror"krigen
Balkan.jpg (3858 bytes)
 
Bog om Krigen i Jugoslavien

Få emailbesked om demonstrationer og møder