25.09.01 - Dagbladet Arbejderen   -

Sig din mening i Debatten  

 

Nyrup: Danmark er klar til krig

At tage kontrol over offentlig transport og ejendom er terrorisme, mener EU-kommissionen

EU-toppen insisterer på, at Unionen må udvikle sig til at blive et modstykke til USA på den globale scene.

På det ekstraordinære topmøde fredag aften erklærede EU-landenes stats- og regeringsledere endnu engang deres uforbeholdne støtte til USA's såkaldte krig mod terrorismen.

"Medlemslandene i Unionen er rede til at forpligte sig til sådanne aktioner i forhold til ens midler. Aktionerne skal være målrettede og kan også blive rettet mod stater der tilskynder, støtter og huser terrorister", skriver regeringscheferne i sluterklæringen fra topmødet.

Efter mødet demonstrerede statsminister Poul Nyrup Rasmussen, at han villigt lader sig bruge af USA.

- Jeg er klar. Mit land, Danmark og signalet til USA er klart: Sig hvad I vil have, sagde Nyrup til den amerikanske tv-station. CNN

Men på længere sigt ønsker EU, at kampen mod terrorismen bliver lagt i FN's regi, hedder det i erklæringen - i modsætning til den nuværende situation, hvor den såkaldte krig alene er underlagt USA's ledelse.

Topmødets opfordring til at fremskynde EU's militære opbygning peger i retning af, at EU fremskynder betingelserne for kunne spille en mere selvstændig rolle globalt.

"Kampen mod terrorismen kræver af Unionen, at den spiller en større rolle i det internationale samfunds bestræbelser på at forebygge og stabilisere regionale konflikter."

Topmødet gav også tilslutning til, at EU skal udarbejde en fælles definition af terrorisme. Dagen før EU-topmødet i Bruxelles vedtog EU's justits- og indenrigsministre, at de senest i begyndelsen af december skal vedtage en række tiltag imod terrorisme.

Op til Ministerrådsmødet torsdag udsendte EU-kommissionen et forslag til en rammeaftale om bekæmpelsen af terrorisme.

Her foreslår Kommissionen, at terrorisme defineres på følgende måde:

"Terroristiske handlinger kan defineres som handlinger, der bevidst begås af enkeltpersoner eller gruppe imod et eller flere lande, deres institutioner og befolkninger for at skabe frygt og ændre eller ødelægge et lands politiske, økonomiske og social strukturer."

Det er en uhyggelig bred definition af terrorisme. Og bredden understreges af Kommissionens forslag til hvilke handlinger, der skal bedømmes som terrorisme.

Det gælder eksempelvis at tage kontrol over eller skade offentlig ejendom og offentlig transport. Der skal straffes med mindst fem års fængsel.

/ mj

Flere artikler om "terror"krigen
Balkan.jpg (3858 bytes)
 
Bog om Krigen i Jugoslavien

Få emailbesked om demonstrationer og møder