15.09.01 - Dagbladet Arbejderen   -

Sig din mening i Debatten  

 

Et militært svar løser intet

USA må forholde sig til, hvorfor så mange hader det land, mener Jan Øberg

Jan Øberg er ikke i tvivl om, at USA vil svare hårdt på tirsdagens terrorhandling. Det har de jo også bygget den hjemlige, kollektive psykologi op til at forvente - ja kræve, konstaterer han. Om det bliver Afghanistan har han ikke nogen konkrete forudsætninger for at forudse.

Jan Øberg er freds- og konfliktforsker og leder af Transnational Foundation (TFF) med sæde i Lund.

- Jeg tror imidlertid ikke, at USA kun slår til ét sted. Vi vil se en hel række amerikanske angreb, siger den dansk-svenske fredsforsker.

Selv anbefaler han et helt andet svar på den forfærdelige terror-handling i New York og Washington. USA må ændre sin udenrigspolitik. De må give sig til at tænke over, hvad det er der gør, at så mange mennesker i verden hader USA.

Et rent militært svar vil ikke løse noget som helst - tværtimod vil det udløse en forfærdende terror-spiral, frygter han.

- USA må tilkendegive, at de er villige til at stoppe sanktionerne mod Irak, føre en ny politik i Mellemøsten og på Balkan. Sende nye signaler med hensyn til Kyoto-protokollen, landminer og biologiske våben, lyder rådet fra den erfarne fredsforsker.

USA og NATO løber fra sine løfter fra 1949 - som blev gentaget 1999 - om at NATO bygger hele sit virke på grundlag af FN-pagten.

FN-pagten fastslår som den absolut primære opgave, at løse internationale konflikter med fredelige midler - og kun hvis det ikke kan lade sig gøre, så at tage væbnet magt i anvendelse.

Det var med dette formål, at FN overhovedet blev skabt efter Anden Verdenskrig.

FN-pagten giver landene ret til at handle i selvforsvar.

"Artiklen tillader dem (landene, red.) at tage forholdsregler med henblik på at udøve denne ret, indtil Sikkerhedsrådet har truffet de fornødne forholdsregler for at opretholde mellemfolkelig fred og sikkerhed", skrev NATO selv i 1999.

Men i den dramatiske situation efter terrorangrebet på World Trade Center og Pentagon har USA end ikke taget initiativ til et møde i FN's Sikkerhedsråd om sagen.

Danmark og de andre NATO-lande har heller ikke bragt FN ind i sagen - de har derimod givet USA deres ubetingede opbakning til det USA måtte vælge at gøre.

USA forbereder en krig mod Afghanistan med den begrundelse, at Osama Bin Laden opholder sig der.

Der er ikke fremlagt noget bevis for at Osama Bin Laden faktisk er ansvarlig for terrorhandlingen - det har endog USA's forsvarsminister Donald Rumsfeld indrømmet. Endnu mindre er det sandsynliggjort, at Afghanistan har haft noget med sagen at gøre.

Taliban-styret i Afghanistan har sagt, at man vil overveje en udlevering af Osama Bin Laden, hvis USA kan bevise han står bag terroren.

/se

Flere artikler om "terror"krigen
Balkan.jpg (3858 bytes)
 
Bog om Krigen i Jugoslavien

Få emailbesked om demonstrationer og møder