14.08.01 - Dagbladet Arbejderen   -

Sig din mening i Debatten  

 

Løgnene om missilskjoldet

Der er ingen små lande der truer USA. Det er USA der truer Nordkorea, blokerer Cuba og bomber Irak.

USA gentager i sin propaganda påstande om missilskjoldet.

Den første påstand er, at missilskjoldet skal opbygges for at forsvare USA mod atomangreb fra slyngelstater som Nordkorea og Irak.  Men hverken Nordkorea eller Irak har atomvåben. Hvis de havde haft det, kunne de vælge at sejle dem til USA og herefter bringe dem til sprængning. Dermed ville missilforsvaret slet ikke virke.

Hvis Nordkorea, Irak eller andre af verdens små fattige lande virkeligt skulle udvikle og affyre en atombombe mod USA, så vil de ansvarlige i de pågældende lande være klar over, at det ville være ensbetydende med selvmord, fordi USA ville gengælde med et altødelæggende atomangreb.

USA forsøger at vildlede verdensopinionen. Der er ingen små lande der truer USA. Det er USA der truer Nordkorea, blokerer Cuba og bomber Irak.

For supermagten USA er Stjernekrigsprojektet en strategisk satsning i kampen om verdensherredømmet. Det er først og fremmest vendt mod Rusland og ikke mindst Kina.

Men den amerikanske ledelse kæmper også for at benytte missilskjoldet til at fastholde sin militære dominans over EU i en situation, hvor de europæiske stormagter har startet opbygningen af deres egen hær.

 

 

Den anden løgn

Den anden påstand er, at Missilskjoldet er defensivt. USA henviser til, at formålet er at nedskyde angribende raketter og ikke at ramme mål i andre lande.

Men også dette argument er demagogi. Missilskjoldet kan ikke vurderes isoleret. Det må bedømmes sammen med USA's atomstrategi.

Det anslås, at USA i dag besidder 7500 atomsprænghoveder. 3)

USA fastholder som bekendt sin "ret" til - som det første land - at angribe andre lande med disse våben, der i kraft af undervandsbåde og baser er spredt ud over store dele af kloden.

Hensigten med missilskjoldet er, at forhindre at noget land på kloden kan gengælde et eventuelt amerikansk atomangreb.  I bund og grund er missilskjoldet et offensivt våben. Hvis det etableres, vil hele den militære balance mellem stormagterne forrykkes. Samtidigt vil det uundgåeligt gøre USA endnu mere aggressiv, fordi det ikke frygter et atomangreb.

 

 

Et ny atomkapløb

Konsekvensen vil uundgåeligt blive igangsættelsen af et nyt atomkapløb. De andre atommagter vil nemlig producere så mange atomvåben, at de fastholder muligheden for at gengælde et amerikansk atomangreb. Det vil konkret sige at de skal have flere atomraketter end USA har kapacitet til at nedskyde med dets missilskjoldet. Det kan føre til en oprustningsspiral uden ende.

Det blev senest bekræfter lederen af Ruslands Nationale Sikkerhedsråd Sergei Ivanov.

På Nato-landenes sikkerhedspolitiske konference i MŸnchen i februar i år sagde han åbent, at igangsættelsen af NMD øjeblikkeligt vil starte et nyt våbenkapløb.

Tilsvarende meldingerne er kommet mange gange fra Kina.

Missilskjoldet vil gøre USA endnu mere dominerende og endnu mere aggressiv overalt på kloden. Dets formål er imidlertid ikke kun militært. Missilskjoldet indgår som en meget vigtig brik i magtkampen mellem stormagterne og i USA's bestræbelser på at fastholde sin status som verdens eneste supermagt.

 

Note: 3) Jyllands-Posten, den 13. februar 2001

 

21.08.01 USA på kurs mod Asien

 

USA vil ikke tolerere opkomsten af nogen som helst stormagt på de europæiske og asiatiske kontinenter, som kan true USA's fører-stilling
21.08.01 USA - Rusland - Kina USA forsøger at skyde en kile ind mellem Rusland og Kina, som hidtil har stået skulder ved skulder i sagen om Missilskjoldet.
21.08.01 USA vil befæste sin supermagtsstatus Den amerikanske krigsmaskine var opbygget for at omringe og knuse socialismen og forhindre revolutioner - nu er der en ny situation
14.08.01 Forsvar ABM-traktaten USA er i gang med at bryde en række internationale aftaler
14.08.01 Missilskjoldet - et imperialistisk projekt Stjernekrigsprojektet er både en guldgrube for rustningsindustrien - og et projekt, der skal sikre USA endegyldige verdens-herredømme
14.08.01 Løgnene om missilskjoldet

 

Der er ingen små lande der truer USA. Det er USA der truer Nordkorea, blokerer Cuba og bomber Irak.

chart.dk

 

   

[Se de nyeste Artikler] * [DKP/ML Hovedside] * [til Emneoversigt] * [Søg] * [Bestil bøger eller pjecer]