25.04.02 - Dagbladet Arbejderen   - Sig din mening i Debatten  
  Få email ved nye artikler

DKP/ML´s 9. kongres - påsken 2002

 

Uddrag fra Organisatorisk beretning på DKP/ML’s 9. kongres 

Kommunister må overvinde splittelse

Hvis det skal lykkes for kommunisterne at samle sig, kræver det et alvorligt og seriøst forarbejde

Siden den nye regering er kommet til, står det klart, at vi befinder os i en ny politisk situation, der stiller nye krav til vore prioriteringer. Det kræver en forstærket indsats for organiseringen af en bred folkelig modstand mod monopolerne og den reaktionære regering, de har ved magten. Og det kræver en politisering af arbejderklassen og dens organisationer.

Derfor prioriterer vi arbejdet i fagbevægelsen, hvor den politiske og ideologiske debat skal genrejses. Og vi prioriterer ungdomsarbejdet, blandt andet arbejdet i Rød Ungdom.

Ligeledes vil vi prioritere kampen mod EU - og i den forbindelse aktiviteterne op til topmødet under Danmarks formandskab.

Kampen mod imperialismens krige skal også fortsat have en høj prioritet i vores arbejde.

Det kræver en fortsat fokus på det kommunistiske parti og dets rolle. Det kræver en øget fokus på organisering af nye medlemmer. Og endelig kræver det fortsat samarbejde med andre kommunister, med henblik på dannelsen af et nyt fælles kommunistisk parti.

 

 

Fokus på partiet

Arbejderklassen i Danmark mangler nu som aldrig før et stærkt kommunistisk parti, en organiseret fortrop, der er i stand til at give perspektiv og retning i kampen i den ideologiske, politiske og økonomiske kamp, som reaktionen fører mod befolkningen. Et parti, der vil være i stand til at bevidstgøre arbejderklassen om sin egen rolle og vejlede den, således den bliver fortroppen i klassekampen.

Kommunisterne må tage udfordringen op og sætte kampen om ideerne i front. Først og fremmest må vi i alle sammenhænge kunne opsætte et alternativ til det nuværende samfundssystem, det socialistiske velfærdssamfund. Det kræver, at uddannelse og skoling fortsat har en høj prioritet i partiarbejdet. Det gælder både for det enkelte medlem og i partiets ledelser.

Landsledelsen skal sikre afholdelsen af en-to årlige studieweekender og en udbygning af partiets kursus og skolingstilbud. Blandt andet med undervisning i organisation. At kunne organisere er ikke er noget man er født til. Det er et vigtigt håndværk, der får planer gjort levende.

Det er nødvendigt, at der på alle niveauer arbejdes med skoling i mundtlig agitation og propaganda. Det er vigtigt, at flere lærer at stille sig op på en talerstol. Flere skal kunne agitere for organisering i et kommunistisk parti, forklare komplicerede sammenhænge på en enkel måde, agitere for socialismen med mere.

Afdelingsledelserne må organisere teoretiske, ideologiske og politiske diskussioner på afdelingsmøderne. Det skal også sikres at medlemmerne følger med i partiets udgivelser. Derfor skal afdelingsmøderne "anmelde" nye udgivelser. Vi skal selv kende materialerne for at kunne anvende dem og distribuere dem i andre sammenhænge.

Afdelinger/byledelser har ansvaret for at organisere de obligatoriske introduktions kurser for nye medlemmer.

Tilgangen af nye medlemmer til partiet vil være en af de vigtigste opgaver i den kommende kongresperiode. Det er nødvendigt at partiet langt mere målrettet og intensivt hæver kvaliteten i arbejdet med rekrutteringen af nye partimedlemmer.

 

 

Flere kræfter til ledelsesarbejde

Afdelingerne skal være centrum for partiets politiske diskussioner. Det er her at det grundlæggende partidemokrati udfoldes og partiets enhed styrkes. Men de er ikke kun en snakkeklub, de er kendetegnet ved revolutionær handling.

Gennem et forbedret ledelsesarbejde skal partiets politiske prioriteringer slå igennem i alle led. Der skal gives den nødvendige støtte og vejledning til partigrupper, udvalg og medlemmer mellem de månedlige møder, til de aktiviteter, afdelingen har planlagt.

Partiets ledelser er ansvarlige for, at det kommunistiske perspektiv fastholdes i massearbejdet. Det er ikke nok at kæmpe for de samlende krav i massearbejdet. Vi skal også kunne afsløre kapitalismen i forbindelse med den daglige kamp for bedre levevilkår. Det skal sikres gennem partigrupper inden for de prioriterede områder: ungdomsarbejdet, det faglige arbejde og EU-kampen. Ledelserne må undgå at arbejdet atomiseres.

Det økonomiske arbejde skal være en del af ledelsernes kontinuerlige politiske arbejde. Det er ikke nok kun at arbejde politisk med økonomien under de årlige kampagner. Derfor skal alle afdelinger vedtage økonomiske handleplaner for hele året og gøre økonomisk status på hvert afdelingsmøde

Partiledelserne må arbejde med kollektiv ledelse med personligt ansvar. De politiske og ideologiske diskussioner skal prioriteres. Det skal være arbejdende ledelser. Det gælder både afdelingsledelser og landsledelse.

Landsledelsen skal rumme erfarne kræfter fra massearbejdet, specielt i arbejderbevægelsen. Derudover skal ledelsen være bredt sammensat, således den kan opfylde de målsætninger, vi stiller os i kongresperioden, på bedst mulig måde.

Landsledelsen skal minimum en gang om året diskutere den enkeltes opgaver, således alle kender sin rolle i ledelsen.

 

 

Proces til forening af kommunisterne

Kommunisterne i Danmark må kende deres besøgelsestid og overvinde opsplittelsen i flere partier. Sammen må vi sætte gang i den proces, der skal sikre arbejderklassen, det parti, den så stærkt har brug for. Først når det er sket, har vi samlet kernen i det fremtidige parti, som kan sikre udviklingen af et stort og stærkt kommunistisk parti.

Ingen af de kommunistiske partier i Danmark er i dag alene i stand til at løfte denne opgave. Reaktionens nuværende offensiv gør spørgsmålet om kommunisternes enhed endnu mere nødvendig.

Hvis det skal lykkes for kommunisterne at samle sig, kræver det et alvorligt og seriøst forarbejde. Der vil være tale om en proces, hvor vi sammen med andre kommunister bygger videre på de positive erfaringer vi har med aktionsenhedens metode og derudover går i gang med at:

* udvikle teori og politik på forskellige områder.

* opbygge en folkelig front mod monopolerne, mod højrekræfterne, mod krigen og i EU-modstanden.

* diskutere hvilket parlamentarisk alternativ kommunisterne vil pege på.

* sørge for at vi bliver synlige i den offentlige ideologiske, politiske og kulturelle debat i Danmark.

* Diskutere, principperne for et moderne kommunistisk parti, der bygger på den demokratiske centralisme, således vi kan nå målet med at få et fuldt udbygget landsdækkende parti - der magter de nødvendige opgaver.

 

 

Dagbladet Arbejderen

Dagbladet Arbejderen er et vigtigt redskab for kommunisterne og de progressive kræfter i Danmark. Den er i dag det eneste dagblad med forbindelser til arbejderbevægelsen. Derfor skal avisen styrkes. Vi skal arbejde for, at den får et løft, således den bliver gearet til at spille sin rolle i den formørkede tid vi lever i. Både ideologisk, politisk og organisatorisk.

Vi skal prioritere organiseringen af debat og udveksling af ideer i Dagbladet Arbejderen, således den får en øget betydning som "meningsdanner".

Det er nødvendigt at styrke arbejdet med abonnementstegningen og Arbejderens Støttefond både centralt og lokalt for at udnytte de mange nye muligheder avisen har og for at styrke dens økonomiske fundament.

 

Ovenstående er fra DKP/ML's organisatoriske beretning fra partiets kongres i påsken.

 

dokumenter fra DKP/ML´s 9 kongres
DKP/ML´s 9 kongres - påsken 2002
 
25.04.02 11 år efter den ny verdensordens år nul 9. KONGRES: Som tingene former sig nu er der et skrigende behov for et internationalt aktionsfællesskab mod USA-imperialismen og til forsvar for den nationale selvbestemmelse.
25.04.02 Kommunister må overvinde splittelse 9. KONGRES: Hvis det skal lykkes for kommunisterne at samle sig, kræver det et alvorligt og seriøst forarbejde
04.04.02 Stop USA - for fred, demokrati og sociale rettigheder

 

UDTALELSE: Verdens folk befinder sig i den mest faretruende situation i årtier. Næppe nogensinde før har en enkelt magtfuld stat med krig, terror og udplyndring forsøgt at tiltage sig det uindskrænkede verdensherredømme, som USA gør i dag
04.04.02 God kongres! 9. KONGRES: Hilsener fra den internationale kommunistiske bevægelse
03.04.02 Partiets prioriteringer i kongresperioden 

 

 

UDTALELSE: Siden den nye regering er kommet til, står det klart, at vi befinder os i en ny politisk situation, der  stiller nye krav til vore prioriteringer. Det kræver en forstærket indsats for organiseringen af en bred folkelig modstand mod monopolerne og den reaktionære regering, de har ved magten.
03.04.02 STOP UNIONEN  -  Forsvar det nationale demokrati UDTALELSE: For EU tilhængerne er formandskabet forbundet med stor prestige. Tilhængerne vil udnytte formandskabet til et regulært fremstød for mere Unionsopbygning.
03.04.02 Enhed mod højre – Forsvar velfærden UDTALELSE: Anders Fogh Rasmussen og hans sorte regering har startet et ideologisk bestemt nedskæringsfelttog. De har sat kurs mod den minimalstat, der er monopolernes drøm og befolkningens mareridt.
03.04.02

Stop USA - for fred, demokrati og sociale rettigheder

UDTALELSE: Næppe nogensinde før har en enkelt magtfuld stat med krig, terror og udplyndring forsøgt at tiltage sig det uindskrænkede verdensherredømme, som USA gør i dag. 

02.04.02 Uddrag fra landsledelsens beretning Uddrag fra landsledelsen i DKP/M´s beretning til 9. kongres
02.04.02 Landsledelsens Beretning til 9. kongres Hele beretningen til 9. kongres
02.04.02 Behov for politisk kamp Vi har gjort for lidt ud af at diskutere med de arbejdere, der stemte på Venstre eller Dansk Folkeparti, sagde delegerede på DKP/ML's kongres
02.04.02 500 nye abonnenter til Dagbladet Arbejderen UDTALELSE: Kommunisterne og den progressive bevægelse står over for store udfordringer i kampen for at forsvar velfærden og tilkæmpede rettigheder, for at forny fagbevægelsen, for at stoppe unionsopbygningen og i kampen for fred.
02.04.02 Israel skal tvinges til fred UDTALELSE: Nu er tiden inde til massivt at boykotte Israel, indtil det trækker sig ud af de besatte områder.
  DKP/ML´s nye landsledelse  

   

[DKP/ML Hovedside] * [til Emneoversigt] * [Søg] * [Bestil bøger eller pjecer]