06.04.02 - Dagbladet Arbejderen   - Sig din mening i Debatten  
  Få email ved nye artikler

DKP/ML´s 9. kongres - påsken 2002

 

udtalelse fra DKP/ML’s 9. kongres 

Stop USA - for fred, demokrati og sociale rettigheder

Verdens folk befinder sig i den mest faretruende situation i årtier. Næppe nogensinde før har en enkelt magtfuld stat med krig, terror og udplyndring forsøgt at tiltage sig det uindskrænkede verdensherredømme, som USA gør i dag.

USA-imperialismen udgør med dens økonomiske og især militære potentiale den ubetinget største fare for folk over hele verden. Den står for de transnationale selskabers uindskrænkede udplyndring på alle kontinenter. Den står for rå magtanvendelse. Den betyder reaktion over hele linjen.

Mod enhver, der ikke direkte er med USA, er der erklæret, hvad præsident Bush kalder "en lang, hård og beskidt krig". Under påskud af at føre kamp mod terrorisme når de amerikanske rustningsbudgetter nye rekorder og sættes de demokratiske rettigheder ud af kraft.

 

 

En række stater der ligger i vejen for USA-imperialismens strategiske interesser, dæmoniseres med betegnelser som "ondskabens aksemagter". Efter terrorangrebet den 11. september er det afsløret, at USA har udarbejdet planer for mulige atomangreb mod Kina, Rusland, Nordkorea, Iran, Irak, Syrien og Libyen.

I denne situation er der et skrigende behov for et internationalt aktionsfællesskab mod USA-imperialismen og til forsvar for den nationale selvbestemmelse.

Kommunisterne støtter, at der skabes den bredest tænkelige front mod oprustning og krig.

* International solidaritet - national suverænitet!

* For fred, demokrati og sociale rettigheder!

* Skrot alle atomvåben - nej til NATO's atomstrategi!

* Skrinlæg alle stjernekrigs-projekter - nej til udbygning af Thuleradaren!

 

 

Den internationale kapitals institutioner er i dag på rov på alle verdens kontinenter.

Både Den Internationale Valutafond IMF, Verdensbanken og den internationale handelsorganisation WTO er domineret af USA-imperialismens økonomiske og strategiske interesser. I land efter land dikterer de asociale kriseprogrammer, gør de nationale valutaer afhængige af dollaren, gennemtvinger en nyliberalistisk økonomisk politik, sikrer privatiseringer og tapper i det hele taget nationerne for ressourcer og overlevelsesmuligheder.

Finanskapitalen har sat demokratiet ud af spillet og i dens bestyrelseskontorer spilles der daglig hasard med millioner af menneskers arbejdspladser og liv. Kapital-spekulation over grænserne har nået et sådant omfang, at den kan bringe hele stater til økonomisk sammenbrud.

Kommunisterne opfordrer til solidaritet over grænserne med arbejderklassens kamp.

* Bekæmp nyliberalismen og de transnationales magt!

* Nej til økonomiske frizoner!

* Støt kampen for faglige rettigheder!

* Eftergiv de underudviklede landes gæld!

 

 

I løbet af de sidste 15 år har skiftende regeringer gjort Danmarks sikkerheds- og militærpolitik mere og mere militaristisk:

Der er taget et opgør med 1980'ernes erklærede atomvåben-modstand. I NATO har Danmark tilsluttet sig de mest krigeriske kræfters strategi for at gøre den aggressive alliance til global politibetjent for amerikanske interesser. Konkret udfylder Danmark en vigtig rolle i forhold til NATO's fremstød mod øst. Stærke kræfter arbejder tilmed for, at Danmark fremover også skal være med i den Europa-hær, som EU-imperialismen er ved at forme.

Siden begyndelsen af 1990'erne har Danmark deltaget med soldater og militært isenkram, når USA har bedt om hjælp til sine militære eventyr. I kraft af medlemskabet af NATO har Danmark været part i de fleste af USA's krige i de seneste år.

NATO-medlemskabet betyder at dansk militær ikke kan spille en positiv eller neutral rolle på den internationale arena. Derfor er det et vigtigt bidrag til den internationale front mod oprustning og krig at arbejde for et stop for dansk deltagelse i USA's militære eventyr.

Kommunisterne opfordrer til modstand mod, at danske soldater deltager i militære operationer i udlandet, uanset om det er i NATO-, EU- eller FN-regi.

* Social oprustning - militær nedrustning!

* Danmark ud af NATO!

* Ingen danske soldater til udlandet!

* Opløs Den Internationale Brigade DIB!

Vedtaget på DKP/ML's 9. kongres den 28. -30. marts.

 

dokumenter fra DKP/ML´s 9 kongres
DKP/ML´s 9 kongres - påsken 2002
 
25.04.02 11 år efter den ny verdensordens år nul 9. KONGRES: Som tingene former sig nu er der et skrigende behov for et internationalt aktionsfællesskab mod USA-imperialismen og til forsvar for den nationale selvbestemmelse.
25.04.02 Kommunister må overvinde splittelse 9. KONGRES: Hvis det skal lykkes for kommunisterne at samle sig, kræver det et alvorligt og seriøst forarbejde
04.04.02 Stop USA - for fred, demokrati og sociale rettigheder

 

UDTALELSE: Verdens folk befinder sig i den mest faretruende situation i årtier. Næppe nogensinde før har en enkelt magtfuld stat med krig, terror og udplyndring forsøgt at tiltage sig det uindskrænkede verdensherredømme, som USA gør i dag
04.04.02 God kongres! 9. KONGRES: Hilsener fra den internationale kommunistiske bevægelse
03.04.02 Partiets prioriteringer i kongresperioden 

 

 

UDTALELSE: Siden den nye regering er kommet til, står det klart, at vi befinder os i en ny politisk situation, der  stiller nye krav til vore prioriteringer. Det kræver en forstærket indsats for organiseringen af en bred folkelig modstand mod monopolerne og den reaktionære regering, de har ved magten.
03.04.02 STOP UNIONEN  -  Forsvar det nationale demokrati UDTALELSE: For EU tilhængerne er formandskabet forbundet med stor prestige. Tilhængerne vil udnytte formandskabet til et regulært fremstød for mere Unionsopbygning.
03.04.02 Enhed mod højre – Forsvar velfærden UDTALELSE: Anders Fogh Rasmussen og hans sorte regering har startet et ideologisk bestemt nedskæringsfelttog. De har sat kurs mod den minimalstat, der er monopolernes drøm og befolkningens mareridt.
03.04.02

Stop USA - for fred, demokrati og sociale rettigheder

UDTALELSE: Næppe nogensinde før har en enkelt magtfuld stat med krig, terror og udplyndring forsøgt at tiltage sig det uindskrænkede verdensherredømme, som USA gør i dag. 

02.04.02 Uddrag fra landsledelsens beretning Uddrag fra landsledelsen i DKP/M´s beretning til 9. kongres
02.04.02 Landsledelsens Beretning til 9. kongres Hele beretningen til 9. kongres
02.04.02 Behov for politisk kamp Vi har gjort for lidt ud af at diskutere med de arbejdere, der stemte på Venstre eller Dansk Folkeparti, sagde delegerede på DKP/ML's kongres
02.04.02 500 nye abonnenter til Dagbladet Arbejderen UDTALELSE: Kommunisterne og den progressive bevægelse står over for store udfordringer i kampen for at forsvar velfærden og tilkæmpede rettigheder, for at forny fagbevægelsen, for at stoppe unionsopbygningen og i kampen for fred.
02.04.02 Israel skal tvinges til fred UDTALELSE: Nu er tiden inde til massivt at boykotte Israel, indtil det trækker sig ud af de besatte områder.
  DKP/ML´s nye landsledelse  

   

[DKP/ML Hovedside] * [til Emneoversigt] * [Søg] * [Bestil bøger eller pjecer]