03.04.02 - Dagbladet Arbejderen   - Sig din mening i Debatten  
  Få email ved nye artikler

DKP/ML´s 9. kongres - påsken 2002

 

Udtalelse fra DKP/ML’s 9. kongres 

STOP UNIONEN  -  Forsvar det nationale demokrati

Den borgerlige regering er i gang med en omfattende praktisk og politisk forberedelse af det Danske EU formandskab i efteråret 2002. For EU tilhængerne er formandskabet forbundet med stor prestige. Tilhængerne vil udnytte formandskabet til et regulært fremstød for mere Unionsopbygning. De vil rejse en offensiv for udvidelse af EU og for vedtagelse af en egentlig EU forfatning i 2004. 

I fokus for topmødet i København til december står først og fremmest  spørgsmålet om udvidelse af EU med mindst eet nyt land. Fogh Rasmussen og Co. drømmer om et gennembrud i København.  Bag optagelsesforhandlingerne ligger imidlertid to store problemer. For det første har Irland endnu ikke tiltrådt Nice -traktaten, som er bragt i fokus for udvidelse af EU. Det Irske folk vil med stor sikkerhed blive trukket til endnu en folkeafstemning engang i efteråret 2002.

Stemmer Irland nej igen kan topmødet i København ende i en fiasko.  

bullet Vi udtrykker vores solidaritet med det Irske folk og dets Nej til Nice -traktaten

 

Men også spørgsmålet om en omlægning af EU s landbrugspolitik og strukturfondene er et problem, som kan resultere i en topmøde fiasko. Dybe modsætninger og spændinger mellem de rige og de fattige EU lande spejler sig i dette spørgsmål.  

Under alle omstændigheder vil den danske politiske dagsorden være præget af det danske EU formandskab og EU spørgsmål i hele efteråret 2002. Der vil blive afholdt en serie uformelle ministermøder og formandskabet afsluttes med et stort topmøde i København til december. 

bullet Vi vil arbejde for, at der afholdes møder, at der aktioneres og demonstreres overalt hvor EU afholder sine ministermøder i danske byer. Målet er at styrke Unionsmodstanden overalt i den danske befolkning. Vi deltager i brede lokale initiativer, der samler modstanden.

 

I forbindelse med topmødet i december vil der i København blive afviklet en række forskellige aktiviteter.  Partiet deltager i paraplyinitiativet ”NGO Forum  - Stop Volden”. Dette initiativ, som ikke giver plads til hyldesttaler til EU, vil afholde en stor demonstration og et NGO modtopmøde.  Partiet deltager i disse aktiviteter, som vi vil være med til at præge med  paroler vendt imod EU.   

Igennem initiativet ’Stop Unionen – København 2002’ vil der under topmødet blive afholdt en række aktiviteter på et klart  EU modstander grundlag. 

bullet Vi vil arbejde for at manifestationerne under EU topmødet bliver præget af politiske paroler mod EU. Vi ønsker at disse aktiviteter styrker den danske EU modstand. Vi ønsker at opbygge alliancer og et enhedsarbejde, der synliggør bredden i den danske EU modstand og skepsis. 

 

Den massive politioprustning og stramninger af lovgivningen  viser, at magthaverne er parat til konfrontation. Målet er at miskreditere EU modstanden, at stemple den  som voldelig og ’terroristisk’.   

bullet Vi vender os imod politiets og magthavernes forsøg på undergrave retssikkerheden og demonstrationsfriheden. Vi vender os imod ethvert initiativ og skridt, der inviterer volden og politikonfrontation indenfor døren i København. Vi vil arbejde for at demonstrationerne afvikles fredeligt. Alle skal have mulighed for at gå i demonstration uden fare for at blive indraget i vold.

 

Vi vil i forbindelse med det danske EU formandskab arbejde for en styrkelse af Folkebevægelsen mod EU. Folkebevægelsen er den folkelige rygrad i kampen mod EU. Folkebevægelsen arbejder aktivt for at samle modstanden mod EU i formandskabs perioden og modstanden mod en kommende EU forforfatning.  

bullet Med de mange aktiviteter i den danske formandskabs periode skabes et godt grundlag for at forstærke modstanden mod EU og enheden for et NEJ til Unionsforfatning i 2004. En ny Folkeafstemning vindes og Danmark tager skridtet ud af EU gennem styrkelsen af  Folkebevægelsen og en bred folkelig alliance.

  

dokumenter fra DKP/ML´s 9 kongres
DKP/ML´s 9 kongres - påsken 2002
 
25.04.02 11 år efter den ny verdensordens år nul 9. KONGRES: Som tingene former sig nu er der et skrigende behov for et internationalt aktionsfællesskab mod USA-imperialismen og til forsvar for den nationale selvbestemmelse.
25.04.02 Kommunister må overvinde splittelse 9. KONGRES: Hvis det skal lykkes for kommunisterne at samle sig, kræver det et alvorligt og seriøst forarbejde
04.04.02 Stop USA - for fred, demokrati og sociale rettigheder

 

UDTALELSE: Verdens folk befinder sig i den mest faretruende situation i årtier. Næppe nogensinde før har en enkelt magtfuld stat med krig, terror og udplyndring forsøgt at tiltage sig det uindskrænkede verdensherredømme, som USA gør i dag
04.04.02 God kongres! 9. KONGRES: Hilsener fra den internationale kommunistiske bevægelse
03.04.02 Partiets prioriteringer i kongresperioden 

 

 

UDTALELSE: Siden den nye regering er kommet til, står det klart, at vi befinder os i en ny politisk situation, der  stiller nye krav til vore prioriteringer. Det kræver en forstærket indsats for organiseringen af en bred folkelig modstand mod monopolerne og den reaktionære regering, de har ved magten.
03.04.02 STOP UNIONEN  -  Forsvar det nationale demokrati UDTALELSE: For EU tilhængerne er formandskabet forbundet med stor prestige. Tilhængerne vil udnytte formandskabet til et regulært fremstød for mere Unionsopbygning.
03.04.02 Enhed mod højre – Forsvar velfærden UDTALELSE: Anders Fogh Rasmussen og hans sorte regering har startet et ideologisk bestemt nedskæringsfelttog. De har sat kurs mod den minimalstat, der er monopolernes drøm og befolkningens mareridt.
03.04.02

Stop USA - for fred, demokrati og sociale rettigheder

UDTALELSE: Næppe nogensinde før har en enkelt magtfuld stat med krig, terror og udplyndring forsøgt at tiltage sig det uindskrænkede verdensherredømme, som USA gør i dag. 

02.04.02 Uddrag fra landsledelsens beretning Uddrag fra landsledelsen i DKP/M´s beretning til 9. kongres
02.04.02 Landsledelsens Beretning til 9. kongres Hele beretningen til 9. kongres
02.04.02 Behov for politisk kamp Vi har gjort for lidt ud af at diskutere med de arbejdere, der stemte på Venstre eller Dansk Folkeparti, sagde delegerede på DKP/ML's kongres
02.04.02 500 nye abonnenter til Dagbladet Arbejderen UDTALELSE: Kommunisterne og den progressive bevægelse står over for store udfordringer i kampen for at forsvar velfærden og tilkæmpede rettigheder, for at forny fagbevægelsen, for at stoppe unionsopbygningen og i kampen for fred.
02.04.02 Israel skal tvinges til fred UDTALELSE: Nu er tiden inde til massivt at boykotte Israel, indtil det trækker sig ud af de besatte områder.
  DKP/ML´s nye landsledelse  

   

[DKP/ML Hovedside] * [til Emneoversigt] * [Søg] * [Bestil bøger eller pjecer]