02.04.02 - Dagbladet Arbejderen   - Sig din mening i Debatten  
  Få email ved nye artikler

DKP/ML´s 9. kongres - påsken 2002

 

Læs hele Landsledelsens Beretning til 9 kongres

 

Uddrag fra landsledelsens beretning

Om regeringen

VC-regeringen repræsenterer de mest sorte og aggressive dele af monopolkapitalen. Den forsøger at gøre frihed til sit varemærke. Men den tømmer dette smukke ord for dets traditionelle indhold. I deres univers betyder frihed monopolernes frihed til at tjene maksimal profit.

For dem er frihed arbejderklassens ret til ikke at være medlem af en fagforening, ikke at være dækket ind af kollektive overenskomster, ikke at have nogen regler om mindsteløn eller arbejdstid. For dem er jungleloven den ultimative frihed.

 

 

Om kampen for velfærden

De borgerlige udnytter netop de stive systemer til at introducere privatisering og udlicitering. Kommunisterne vil gå en anden vej. Vi ønsker en reel valgfrihed, simpelthen gennem en udbygning af tilbudene i den offentlige sektor selv. Men kampen for velfærd er også en kamp for at omfordele samfundets rigdomme. DKP/ML kræver, at de velstillede i langt højere grad bidrager til velfærdsordningerne.

DKP/ML har kæmpet for at denne bevægelse bygges op fra neden. Det kræver organisering på landets arbejdspladser. Det kræver aktive klubber og fagforeninger, som tager initiativer for at bygge modstanden op.

Dermed bliver kampen mod højre også en kamp for at politisere og forny fagbevægelsen. Det bliver en kamp for at overbevise den nye generation af arbejdere om betydningen og nødvendigheden af faglig organisering og af en aktiv fagbevægelse, der er rede til at kæmpe for medlemmernes interesser.

 

 

Om kampen mod højre

DKP/ML ser ikke først og fremmest kampen mod højre som en parlamentarisk kamp. For os er det ikke et snævert spørgsmål om at vælte den borgerlige regering og erstatte den med en regering ledt af Socialdemokratiet.

Vi kæmper for enhed på tværs af underordnede politiske modsætninger og på tværs af partiskel. Det er en enhed som må være så bred, at den også tiltrækker mange af de arbejdere, som ved sidste valg stemte på et af de borgerlige partier. Kun det kan gennemtvinge en ny politik, også under en kommende regering.

Som kommunister skjuler vi ikke at vores strategiske mål er at opbygge en bred folkelig alliance under arbejderklassens ledelse, som kan tage det nødvendige revolutionære opgør med monopolkapitalen, omstyrte kapitalismen og påbegynde den socialistiske opbygning.

 

 

Om kampen mod unionsforfatning

Den unionsforfatning, som der netop nu arbejdes på, vil føre til den mest afgørende styrkeprøve mellem unionsmodstandere og unionstilhængere nogensinde. Der er tale om en egentlig grundlov for unionen, med uhyre vidtgående konsekvenser for den nationale selvbestemmelse. Den vil fokusere på EU's centralistiske styring af regionerne, direkte og udenom det nationale niveau.

Denne forfatning vil også afskaffe muligheden for, at en befolkning i EU via en folkeafstemning trækker i nødbremsen på unionstoget, som danskerne og irerne har gjort det tidligere.

For os er det altafgørende at vinde en folkeafstemning om denne unionsforfatning. Det er DKP/MLs opfattelse, at unionsmodstanden i Danmark er klar til at tage denne afgørende styrkeprøve. Det samme er tilfældet i en række andre lande. Derfor kæmper vi for at der gennemføres bindende afstemninger i alle EU's medlemslande om den nye forfatning. Det kræver at der overalt arbejdes med at opbygge de nødvendige politiske alliancer og bevægelser.

 

 

Om kommunisternes enhed

Det er nødvendigt at forstå situationens alvor. Der er et brændende behov for at skabe et stærkt kommunistisk parti i Danmark. Kun et sådant parti kan sikre den nødvendige ledelse af klassens kamp. Kun et sådant parti kan forhindre, at ikke blot kommunisterne men også arbejderklassen og dens hævdvundne rettigheder og organisationer rulles yderligere tilbage af monopolkapitalens offensiv. Kun et sådant parti kan skabe en storstilet offensiv på klassekampens hovedområder. Kun et sådant parti kan skabe den nødvendige agitation og propaganda i arbejderklassen, som igen kan gøre vores kommunistiske ide til et attraktivt alternativ dybt i arbejderklassen og den revolutionære ungdom.

Det er en opgave, som ingen af de erklærede kommunistiske partier i Danmark i dag kan løse selv. Det er en erkendelse, som slår stadigt tydeligere igennem. Hvis ikke kommunisterne rimeligt hurtigt finder sammen, risikerer vi alle at blive svækket. En samling vil derimod frigøre ny kraft, som kan kastes ud i en samlet offensiv.

 

dokumenter fra DKP/ML´s 9 kongres
DKP/ML´s 9 kongres - påsken 2002
 
25.04.02 11 år efter den ny verdensordens år nul 9. KONGRES: Som tingene former sig nu er der et skrigende behov for et internationalt aktionsfællesskab mod USA-imperialismen og til forsvar for den nationale selvbestemmelse.
25.04.02 Kommunister må overvinde splittelse 9. KONGRES: Hvis det skal lykkes for kommunisterne at samle sig, kræver det et alvorligt og seriøst forarbejde
04.04.02 Stop USA - for fred, demokrati og sociale rettigheder

 

UDTALELSE: Verdens folk befinder sig i den mest faretruende situation i årtier. Næppe nogensinde før har en enkelt magtfuld stat med krig, terror og udplyndring forsøgt at tiltage sig det uindskrænkede verdensherredømme, som USA gør i dag
04.04.02 God kongres! 9. KONGRES: Hilsener fra den internationale kommunistiske bevægelse
03.04.02 Partiets prioriteringer i kongresperioden 

 

 

UDTALELSE: Siden den nye regering er kommet til, står det klart, at vi befinder os i en ny politisk situation, der  stiller nye krav til vore prioriteringer. Det kræver en forstærket indsats for organiseringen af en bred folkelig modstand mod monopolerne og den reaktionære regering, de har ved magten.
03.04.02 STOP UNIONEN  -  Forsvar det nationale demokrati UDTALELSE: For EU tilhængerne er formandskabet forbundet med stor prestige. Tilhængerne vil udnytte formandskabet til et regulært fremstød for mere Unionsopbygning.
03.04.02 Enhed mod højre – Forsvar velfærden UDTALELSE: Anders Fogh Rasmussen og hans sorte regering har startet et ideologisk bestemt nedskæringsfelttog. De har sat kurs mod den minimalstat, der er monopolernes drøm og befolkningens mareridt.
03.04.02

Stop USA - for fred, demokrati og sociale rettigheder

UDTALELSE: Næppe nogensinde før har en enkelt magtfuld stat med krig, terror og udplyndring forsøgt at tiltage sig det uindskrænkede verdensherredømme, som USA gør i dag. 

02.04.02 Uddrag fra landsledelsens beretning Uddrag fra landsledelsen i DKP/M´s beretning til 9. kongres
02.04.02 Landsledelsens Beretning til 9. kongres Hele beretningen til 9. kongres
02.04.02 Behov for politisk kamp Vi har gjort for lidt ud af at diskutere med de arbejdere, der stemte på Venstre eller Dansk Folkeparti, sagde delegerede på DKP/ML's kongres
02.04.02 500 nye abonnenter til Dagbladet Arbejderen UDTALELSE: Kommunisterne og den progressive bevægelse står over for store udfordringer i kampen for at forsvar velfærden og tilkæmpede rettigheder, for at forny fagbevægelsen, for at stoppe unionsopbygningen og i kampen for fred.
02.04.02 Israel skal tvinges til fred UDTALELSE: Nu er tiden inde til massivt at boykotte Israel, indtil det trækker sig ud af de besatte områder.
  DKP/ML´s nye landsledelse  

   

[DKP/ML Hovedside] * [til Emneoversigt] * [Søg] * [Bestil bøger eller pjecer]