SOCIALISME & DEMOKRATI  *  ARKIV-ARTIKLER
DAGBLADET ARBEJDEREN

Læs DKP/ML's program og vedtægter

Dato Titel Uddrag
17.04.02 Fuglen - en levende legende Han bliver 93 år i dag den 17. april. Stil going strong, mange rejser i det tidligere Østeuropa og Spanien, han er stadig en efterspurgt foredragsholder og det er svært at træffe ham på hjemme telefonen i Ålborg.
09.04.02 Liste Ø retter skytset mod Fogh Enhedslisten forventer rivegilde om EU-politikken på weekendens årsmøde
06.04.02 25 år med røde stemmer Oktoberkoret blev i efteråret 25 år. I dag er der forsinket jubilæumsfest sammen med Røde Horn.
04.04.02 Kommunisterne har en fælles dagsorden Kommunisternes fælles dagsorden handler i Europa om modstanden mod EU - globalt handler det om opbygningen af brede folkelige fronter mod krig nyliberalisme og reaktion. 
02.04.02 Fokus på partiet Kommunisterne skal blive bedre til at opsøge den ideologiske og politiske kamp, mener DKP/ML's næstformand
02.04.02 500 flere abonnenter er målet Alliancen mod højre må i fællesskab sikre Dagbladet Arbejderen
05.03.02 KPiD har vedtaget program En ny bedømmelse af de offentligt ansattes placering er indeholdt i KPiD's klasseanalyse
05.03.02 Kommunister styrker samarbejde Kampen mod højre og kommunisternes rolle i den forbindelse stod centralt på KPiD's kongres
28.02.02 KPiD diskuterer program Partiprogram og bladdiskussion er på dagsordenen, når KPiD holder kongres i weekenden
28.02.02 DKP klar med mediestrategi At fastholde og udvikle Dagbladet Arbejderen er et led i DKP's mediestrategi
09.02.02 Enhed i kampen mod højre DKP/ML's Landsledelse:
Kampen mod højre skal bruges til at styrke arbejderklassens enhed og være med til at politisere og forny fagbevægelsen.
09.01.02 Holger udsender manifest Holger K. går ind for markedsøkonomi, mere EU og udliciteringer
04.01.02 La Pasionaria Minearbejderdatteren fra Baskerlandet, der blev symbol på det spanske folks kamp mod fascismen.
22.12.01 Ny kurs for Brasilien 
af Lotte Rørtoft-Madsen 
Brasilianske kommunister satser på valgfront, der kan tage et livtag med elitens nyliberalisme og udsalg af landets værdier.
12.12.01 Udsigt til store sejre
af João Amazonas
Brasiliens Kommunistiske Parti gennemlever den mest markante og produktive fase i sine 80 års eksistens.
01.11.01 DKP/ML: Hilser bladdiskussionen velkommen  Vi har med stor interesse læst udtalelsen fra KPiD's bladkonference og ser frem til de drøftelser, der nu skal foregå, siger Jørgen Petersen, formand for DKP/ML.
01.11.01 KPiD: Fremadrettet bladkonference Først i oktober afholdt KPiD en blad og agitationskonference i Århus. Vi bringer et lille uddrag fra Kommunist om diskussionerne og beslutningerne.
01.11.01 KPiD: Skal tage stilling til dagblad - Vi vil fortsætte med at udgive vores eget blad. Spørgsmålet er hvilken type blad vi vil udgive, siger Betty Frydensbjerg Carlsson, formand for KPiD
06.10.01 Kulturnat på avisen Dagbladet Arbejderen holder åbent hus på fredag den 12. oktober
04.10.01 Den organiserende kraft mangler DKP er i gang med at finde sine egne ben igen, mente flere deltagere på weekendens landsmøde i Horsens
20.09.01 I Pariserkommunens fodspor Pariserkommunen opstod på grund af store sociale spændinger og national fornedrelse

Få emailbesked ved opdateringer!

Tekster på dansk af Marx/Engels/Lenin m.fl.
Marxisme Online
Flere tekster af samme på andre sprog Marxist internet archive

PJECER /LANGTIDSHOLDBARE ARTIKLER

Dato Titel Uddrag
DKP/ML DKP/ML's program og vedtægter Fra Kongressen i april 2000
DKP/ML Program for et socialistisk Danmark Program for et socialistisk Danmark er forud for sin udsendelse blevet diskuteret i halvandet år i den kommunistiske og socialistiske bevægelse. Det udkom oprindelig i form af to selvstændige dokumenter: Program for et socialistisk Danmark (første fase) og Vejen til socialismen. Disse to dokumenter er nu blevet sammenskrevet til et.
DKP/ML DKP/ML - 20 års kamp for socialismen Ved årsskiftet 1998-99 kan DKP/ML fejre 20-året for sin stiftelse. Det er en god anledning til at gøre status over de forløbne 20 års arbejde. En sådan status vil ikke alene hjælpe til at få bedre greb om partiets udvikling og nuværende situation. Den vil også gøre det lettere at tage pejling af de kommende års arbejde.....
Marx & Engels Det Kommunistiske Manifest Nyoversættelse
TiT nr 2, 2000 Det kommunistiske parti Det kommunistiske parti er arbejderklassens parti, med marxismen leninismen som dets teoretiske grundlag. Partiet et ikke et mål i sig selv. Men et stort kommunistisk parti, med masser af erfaring fra klassekampens utallige kampe, er en nødvendighed. Det gælder både i kampen for arbejderklassens kortsigtede interesser og ikke mindst i kampen for at omstyrte kapitalismen og opbygge socialismen frem mod det klasseløse kommunistiske samfund.
TiT nr 3, 1999 

Frihed

 

Frihed er et meget brugt begreb. Det er også meget misbrugt. Vi har netop været igennem et halvtredsår for menneskerettighedserklæringen og et 150 året for Danmarks Riges Grundloven. Man har fået det indtryk, at nu vi - især det danske samfund - er nået til et punkt, hvor det ikke kan gøres ret meget bedre. Mennesket er frit og alle har del i friheden.
TiT nr. 1, 1998 Om det parlamentariske spørgsmål De følgende tekster dækker en periode, som spænder over næsten 100 år. De tager det parlamentariske spørgsmål op fra mange forskellige vinkler, i meget forskellige perioder og situationer.
Sven Tarp

Dansk demokrati under lup

 

Jeg er blevet bedt om at sige noget om kommunisterne og de demokratiske rettigheder og om at sætte det danske demokrati under lup. Den ønskede lup skal jeg såmænd nok finde frem, for der er ikke brug for nogen særlig stor lup for at få øje på problemerne i det danske demokrati. Men jeg skal ærligt indrømme, at jeg fra starten begyndte at spekulere på, hvad demokratiske rettigheder egentlig er for nogle, og hvornår dette begreb faktisk er blevet indført. 
Sven Tarp

Demokrati og Socialisme

 

Artiklerne i denne pjece er skrevet over en treårig periode. Det har været år med store forandringer i verden. Østeuropa er brudt sammen. Sovjetunionen er gået i opløsning. USA er gået i offensiven og har proklameret sin »nye verdensorden«. På tidligere socialistisk jord i Europa og Asien raser nu blodige borgerkrige, og nye truer med at bryde ud.
Sven Tarp

Socialisme på SF'sk
(Kritik af SF's udkast til program for en moderne socialisme)

 

En gruppe medlemmer af SF har fornylig udsendt et udkast til program for en moderne socialisme. Titlen er Moderne socialisme – En vision om dansk socialisme i en europæisk ramme.... Forfatterne skriver i deres indledning, at programmet skal bidrage til, at de socialistiske ideer atter kommer i offensiven efter begivenhederne i Sovjet og Østeuropa: »Skal socialismen igen blive et attraktivt samfundsalternativ, kræver det, at vi som socialister giver vores bud på en moderne socialisme. 
Sven Tarp Nogle bemærkninger til de danske kommunisters strategiske tænkning Under diskussionen af teserne om DKP/ML’s udvikling fra 1978 til 1998 er det blevet klart, at de danske kommunister har behov for at arbejde videre med at klarlægge deres strategiske og taktiske orientering i den nuværende periode. Især er det blevet klart, at der er et behov for at se på forholdet mellem strategi og taktik, således at partiet og dets medlemmer, når de foretager den daglige planlægning af deres arbejde, er i stand til at se dette i forhold til løsningen af de mere langsigtede strategiske mål.
Sven Tarp Kommunistisk samling mod monopolkapitalismen Samling i et stærkt kommunistisk parti er med andre ord stadig en aktuel opgave. Løsningen af denne opgave kræver, at kommunisterne søger nye veje i deres bestræbelser på enhed. Denne pjece er et forsøg på at rejse en række spørgsmål og konkrete forslag, som kan bryde dødvandet. Det er et oplæg til debat og fælles handling.
22.08.01 En skandaløs lov fylder 60 år
af Leif Larsen, journalist og forfatter
"Der har hele tiden i dansk lovgivning været grundlag for at forbyde et parti som det kommunistiske. Det beklagelige er kun, at det ikke er kommet for længst." Således skrev Jyllands-Posten i en leder den 23. august 1941
15.06.01 Den danske arbejderklasse i kampen mod EU 
af Sven Tarp, international sekretær i DKP/ML
Bidrag til det internationale kommunistiske seminar, "verdens socialistiske revolution under den imperialistiske globaliserings forhold" i Bruxelles, 2. til 4. maj 2001. 
01.04.00 Kommunisterne og medierne
Kronik af Birthe Sørensen, ansvarshavende redaktør, Dagbladet Arbejderen
Kun den kommunistiske presse i Danmark fastholder, at vi er en arbejderavis og har arbejderklassen som målgruppe
29.03.00 For en revolutionær humanisme
Kronik af Flemming Andersen

 

Det socialistiske kulturprogram er bredt og det grunder i en socialistisk humanisme, der tager over, hvor de sidste af den borgerlige humanismes idealer kollapser i mødet med den imperialistiske virkelighed.
25.03.00 Brobuen
Kronik af Flemming Andersen

 

 

To opgaver trænger sig på for kommunisterne i den socialistiske kulturkamp: At bygge bro til firsernes og halvfemsernes unge  - og at etablere et nyt, stærkt brohoved nær kulturfronten, hvorfra borgerskabets ideologiske offensiv kan bekæmpes.
15.04.00 Reformismens historiske fallit
af Sven Tarp 
Reformismen har gennem det 20. århundrede vist, at den hverken kan føre til socialisme eller til velfærd og varige forbedringer for det store flertal af arbejdende mennesker. 
18.03.00 Negativ og positiv frihed
Kronik af Sven Tarp
Hvordan skal retsfilosofien udformes i det socialistiske samfund
13.03.00 Nye træk i imperialismens udvikling
Kronik af Jan Mathisen
I den evige stræben efter maksimalprofit har borgerskabet ikke længere samme behov for hverken nationalstaten eller den borgerlige parlamentarisme.
26.02.00

Overgangen til socialisme Kronik af Sven Tarp

 

Hvis et revolutionært parti ikke har en rigtig opfattelse af spørgsmålet om magten, vil det aldrig kunne sikre overgangen til socialismen.  
05.02.00 Kommunisterne må forenes i samme parti
Kronik af Jørgen Petersen, København
I dag er det en kendsgerning, at kommunisterne stort set prioriterer de samme politiske spørgsmål og tager den samme stilling til selv komplicerede politiske og taktiske spørgsmål.
21.01.00 Forandringer i den politiske kultur
Kronik af Søren Becher, København
Der sker i disse år nogle åbenlyse forandringer i landets partisystem og foreningsliv.
11.01.00 Sandheden der blev væk 
af Mario Sousa

 

 

En stribe forskere har her i 1990’erne gravet i sovjetiske arkiver for at søge sandheden om hvordan det egentlig var med det sovjetiske straffesystem fra 1930’erne og frem. Resultaterne af deres forskning har ikke skabt de store forsidehistorier. 
08.01.00 Bagom Gulag-Myterne
af Mario Sousa

 

En stribe forskere har her i 1990’erne gravet i sovjetiske arkiver for at søge sandheden om hvordan det egentlig var med det sovjetiske straffesystem fra 1930’erne og frem. Resultaterne af deres forskning har ikke skabt de store forsidehistorier
07.01.00 Albert Einstein og socialismen
af Albert Einstein

 

 

Et af verdens store toneangivende medier, TIME Magazine, har netop kåret Albert Einstein som Århundredets Person’[...] I denne  - ofte oversete  - tekst fra 1949 forklarer han, hvorfor kapitalismen må erstattes af socialisme. Teksten hedder oprindelig: ‘Hvorfor socialisme?’
João Amazonas Kommunistisk Internationales 7. Kongres – en historisk begivenhed (1985) Denne artikel blev skrevet i 1985 i anledning af 50-året for Kominterns 7. verdenskongres i august 1935.
João Amazonas Den afgørende kraft i revolutionen og den socialistiske opbygning (1997) Socialismens nederlag i Sovjet og de østeuropæiske lande er efterhånden blevet undersøgt med en vis dybde. De teoretiske og politiske spørgsmål optræder hyppigst, når fejlene skal vurderes. Men man har kun i ringe grad rettet opmærksomheden mod de afvigelser i den marxistiske partiopfattelse, som skete i forskellige lande. Ifølge klassikerne er partiet den afgørende kraft i revolutionen og den socialistiske opbygning....
João Amazonas Albaniens ynkelige kapitulation (1991) Bragt i »A Classe Operária« 5. juli 1991
João Amazonas Sovjets vej tilbage til kapitalismen (1991) Der er gået tre et halvt årti, siden den moderne revisionisme kom til magten i Sovjetunionen. Kun lidet er skrevet om, hvordan det lykkedes denne eksotiske tendens at føre sine antisocialistiske planer ud i livet. Det skete ikke uden modsigelser og vaklen. Og opgørene er heller ikke slut. Kappestriden mellem tilhængere af den samme opportunistiske idé fortsætter...
João Amazonas Tiden kræver, at den marxistiske teori forsvares og udvikles (1991) Det vælter frem med alskens spekulationer om socialismen og dens perspektiver. Ud fra de mest forskellige synsvinkler søges der forklaringer på det, som skete i Sovjet og Østeuropa. Debatten må hilses velkommen, den fortjener at blive stimuleret. Der er mange problemer, som må gennemtænkes. Og ingen er herre over sandheden....
João Amazonas Kursændringerne i det socialistiske Albanien (1991) fter begivenhederne i Østeuropa, der førte til nogle vanskabte regeringers fald, gennemlever Albanien for tiden en antisocialistisk agitation. En del af befolkningen udtrykker, til tider voldeligt, sin uenighed med det nuværende styre. Dette sker, mens lederne af den albanske stat tager skridt til demokratisering af landets liv. Lidt efter lidt skifter Albanien kurs...
João Amazonas To vigtige spørgsmål (1992) João Amazonas’ tale på det uformelle fællesmøde for 23 revolutionære partier og organisationer den 10-11. februar 1992 i Brasilia
João Amazonas Teorien beriges i kampen for en ny verden (1990) Det er ikke første gang, at marxismen, som revolutionær lære om samfundets opbygning, gennemgår en indre krise.
João Amazonas Hvorfor partiet sejrede (1987) Skrevet i 1987 i anledning af 25-året for PCdoBs reorganisering i 1962.
João Amazonas De sociale omformninger i revolutionens og imperialismens epoke (1990) En kritisk undersøgelse af socialismens krise
João Amazonas Perestrojka – den revisionistiske kontrarevolution (1988) Denne analyse af Gorbatjovs perestrojka er en del af João Amazonas’ beretning på PCdoBs 7. kongres, den. 11.-14. maj 1988.
Luis Fernandez Marxismen og spændingen mellem lighed og frihed i den liberale tænkning Med marxismens opståen i det 19. århundrede fortrængtes en anden stor politisk strømning, hvis tænkning havde inspireret kampen mod enevælden siden det 17. århundrede – liberalismen. I
Luis Fernandez Demokrati – en historisk værdi Marx og Engels’ statsteori
Luis Fernandez Liberalisme og socialdemokrati Den marxistiske statsteori i det 20. århundrede
Luis Fernandez Kommunismen og staten Marxismens politiske teori fra og med Lenin
Olival Freire Jr. Videnskab og filosofi i den socialistiske erfaring Partiets og den sovjetiske stats praksis i disse spørgsmål og i denne periode udviser grundlæggende negative resultater. Det er klart, at vi ikke her har undersøgt den videnskabelige politik, som blev ført ud i livet i den socialistiske erfaring, og som førte til en hurtig udvikling af videnskaben og teknologien..... 
     

 

 

NYHEDSARKIVET

Dato Titel Uddrag
05.09.01 Aaen vandt retssag Frank Aaen får erstatning på 10.000 kroner efter at være blevet kaldt landsforræder
28.08.01 Trøjborg i krydsild Forsvarsminister Jan Trøjborg er under stigende pres fra Frank Aaen og Folketinget
09.08.01 Hæren har udrenset kommunister For første gang indrømmer militæret, at kommunister er blevet udrenset - Frank Aaen forfølger sagen
09.08.01 Modstandsfolk smidt ud Stort set alle kommunistiske modstandsfolk blev enten smidt eller presset ud af hæren efter besættelsen
11.07.01 Verdens arbejdere møder samme krav Kommunisterne skal spille en mere aktiv og koordineret rolle
10.06.01 Rød Sommerlejr i solskin og måneskin Spændende politiske diskussioner, perfekt beliggenhed og godt vejr gjorde årets røde sommerlejr til en dejlig oplevelse for de godt 100 deltagere.
26.06.01 Historierne skal gemmes til eftertiden Dokumentationscenter mod Historieforfalskning har kun eksisteret i to år, men har mødt en overvældende interesse
31.05.01 Kommunister vil koordinere kræfterne  Fælles møde for medlemmer af DKP, KPiD og DKP/ML i Århus/Midtjylland forløb i en kammeratlig ånd og samarbejdet fortsætter 
15.05.01 Ikke et ord om Socialdemokratiet
Nyhedskommentar af Ulla Rosenvold
SF's landsmøde skulle bringe partiet i offensiven i velfærdsdebatten, men offensiven druknede i strid om indvandrerpolitikken
10.05.01 Partier fra 40 lande mødtes Kommunisterne har opmærksomhed på kampen mod EU og det nationale spørgsmål
10.05.01 For en rød 1. maj Tale til 1. maj 2001 af Jørgen Petersen, formand for DKP/ML.
04.05.01 Sæt folkemagt over pengemagt
Tale af Betty Frydensbjerg Carlsson, formand for Kommunistisk Parti i Danmark
I dag den 1. maj står millioner af mennesker skulder ved skulder og siger stop til monopolernes verdensdiktatur
02.05.01 1. maj i solidaritetens tegn Offentligt arbejde skaber livskvalitet, mener FOA Ungdom i Århus
02.05.01 Historien er ikke forbi 600 medlemmer af Lager & Handel i København viste i går, at solidaritet og 1. maj er begreber, der stadig er i live
02.05.01 EU blev gemt af vejen 1. maj Socialdemokratiet brugte 1. maj-dagen til at fokuserer på velfærd, EU og udlicitering blev ikke nævnt
01.05.01 Det er fedt at være kommunist Det bedste ved at være medlem af DKP/ML er den viden og det overblik man får, mener Kenneth på 22 år.
27.04.01 Din rygmarv visner hvis du ikke danser

 

Benny Holst og Arne Würgler fejrer i år deres 30-års jubilæum som politisk sangerpar og træder gerne stadig op når klassekampen kalder, hvad enten det er til 1. maj, for EU-modstanderne eller strejkende arbejdere
26.04.01 Dagbladet Arbejderen skal konsolideres og styrkes  Mange steder i arbejderbevægelsen diskuteres man, hvad man skal gøre efter lukningen af Aktuelt og Socialisten - også i DKP/ML's Landsledelse 
25.04.01 1. maj arrangementer Oversigt
18.04.01 Ungdomsfront tæt på Liste Ø Nystiftet ungdomsorganisation vil koncentrere sig om kommunal- og folketingsvalget, mobiliseringen til Göteborg-topmødet og trafikpolitik
13.04.01 Farven på 1. maj er rød  I København er der dømt rød scene på Østre Alle 1. maj 
10.04.01 Rød Ungdom foreslår samarbejde I påsken stiftes ny ungdomsorganisation - Rød Ungdom kritiserer tilknytning til Enhedslisten
03.04.01 Opposition til venstre Kamp mod udliciteringer var i fokus på Enhedslistens årsmøde 
03.04.01 Liste Ø klar til valg Pernille Rosenkrantz-Theil og Line Barfod er nye spidskandidater for Enhedslisten
03.04.01 Socialisten mister støtte I morgen skal Socialisten tage stilling til avisens fremtid, efter at Enhedslisten stopper støtte
31.03.01 Strid om Socialisten Ugeavisen Socialistens fremtid er endnu en gang til debat
31.03.01 Rød-grøn ungdom på vej

 

I weekenden tager Enhedslisten stilling til stiftelse af ny ungdomsorganisation
31.03.01 Deltag i opbygningen af Rød Ungdom! 
Kommentar af Mattias Tesfaye, medlem af Rød Ungdoms landsledelse 
Der er ikke brug for endnu et revolutionært ungdomsforbund 
27.03.01

Unge til festival  

Algeriet bliver vært for festival, hvor verdens unge mødes om kampen for fred og solidaritet  
01.02.01 Bredden må sikres  DKP's landsledelse behandler i en udtalelse sit arbejde i Enhedslisten i år 2001 
01.02.01 I København opstiller KPiD på liste K  På et kommunalpolitisk seminar har KPiD diskuteret det kommende kommunalvalg
01.02.01 Alle til Gøteborg  DKP/ML's landsledelse diskuterede på sit sidste møde partiets EU-arbejde 
30.01.01 Socialisten får ny chance Enhedslisten fortsætter med at støtte Socialisten - i hvert fald indtil videre
30.01.01 Krav om mere loyal avis Redaktøren er lettet, men frygter det kommende årsmøde
09.12.00 Vi holder gryden i kog

 

Ret og Vrang er et forholdsvist nyt marxistisk tidsskrift. Emnerne spænder vidt fra teoretiske diskussioner om begrebet arbejde til artikler om EU's udvikling, fortæller Mogens Japsen, tidsskriftets redaktør. 
17.11.00 Kommunister mindes i Berlin  DKP/ML og KPiD arrangerer bustur til demonstration i Tyskland i januar
23.07.00 Røde unge på sommerlejr Tre førstegangsdeltagere på Rød Ungdomslejr betegner lejren som en optimal mulighed for at videreudvikle sig politisk
18.07.00 En ræverød uge

 

Et møde mellem røde fra hele landet. Unge, midaldrende og ældre. Medlemmer fra DKP/ML, KPiD, Fælles Kurs, DKP, Enhedslisten, Rød Ungdom og andre.
Dagbladet Arbejderen fulgte hele sidste uge Hanne Frisk, der var på Rød Sommerlejr for første gang.
17.06.00 Unge søger idelogiske svar
Af Nikolaj Brint-Nielsen
Kommunisterne skal deltage aktivt i de daglige kampe og give kampene form og retning - uden at virke belærende. Det mener den 24-årige ungkommunist Henning Jakobsen fra Kommunistisk Parti i Danmark. 
23.05.00 Engagerede kommunister til kongres
af Sven Tarp
Diskussionerne på KPiD's 4. kongres tegnede et billede af engagerede kommunister
23.05.00 Enhedslisten et skridt nærmere partiet Beslutning om ny ungdomsorganisation udskudt
19.05.00 Tvivl på alt

 

Hovedredaktør på "Leksikon for det 21. århundrede" ser leksikonet som et modsvar mod højredrejning og antikommunisme
19.05.00 Leksikon for det 21. århundrede
af Nikolaj Brint-Nielsen
Nyt brugervenligt venstrefløjs-leksikon er netop udkommet på CD-rom
16.05.00 Ferie med politik og handling Kamp mod euro og nazisme er i centrum på Rød Ungdoms sommerlejr
02.05.00 Med solidariteten som følgesvend   Dagbladet Arbejderen fulgte Michael Johnsson, murerarbejdsmand, på hans 1. maj-dag
02.05.00 1. maj i euro-kampens tegn Ministre og LO-top brugte 1. maj dagen til at slå alle euro-modstandere i hartkorn med Dansk Folkeparti
29.04.00 4 ML'ere om kongressen  
29.04.00 DKP/ML's nye  Landsledelse  
29.04.00 Hilsener til kongressen  
29.04.00 Modernisering af vedtægterne DKP/ML går over til kongresser med to års mellemrum
29.04.00 Uddrag fra centralkomiteens beretning  
25.04.00 DKP/ML: Nu gælder det nej til euro Mange nye unge partimedlemmer prægede DKP/ML's kongres
19.04.00 DKP/ML starter kongres i morgen Vedtagelsen af et nyt partiprogram bliver vigtigste punkt på DKP/ML's kongres
01.04.00 Microsofst mareridt 
af Lotte Rørtoft-Madsen
Ukommercielle og bruger-baserede computer-systemer a la Linux vinder frem
04.03.00 Ny redaktør på Dagbladet Arbejderen
af Lotte Rørtoft-Madsen 
44 år og uddannet typograf - Birthe Sørensen er fra i dag ansvarshavende redaktør på Dagbladet Arbejderen. 
05.01.00 DKP/ML's nye program
(UDKAST)
DKP/ML afholder kongres i påsken og skal have nyt program. Her er udkastet - til gennemlæsning, download og debat!
31.12.99 -Komunisterne skal være synlige DKP/ML er inde i en rigtig positiv udvikling mener de to unge partimedlemmer Kathrine og Anne Mette
31.12.99 Solidaritet fra far til søn Det er spændende at være fagligt og politisk aktiv, er far og søn, Kaj og Jan Ahrendt, enige om. Hvad enten man er socialdemokrat eller kommunist.
31.12.99 Med DKP/ML ind i et nyt årti Kommunisternes enhed er højt prioritet i DKP/ML, siger partiets formand
17.12.99 Ruslands venstrefløj og valget til Dumaen 
af Aksel Vladimir Carlsen
Mindst fem lister henvender sig til venstrefløjens vælgere
17.12.99 Konstant klapjagt på kommunister  
af Aksel Vladimir Carlsen
Partiet for Ruslands Kommunister styres fra et kælderrum i det centrale Moskva
09.11.99 DKP afskaffer valgt ledelse Holdningen til Enhedslisten dominerede debatten på DKP's landsmøde.
Hvor mange kræfter skal lægges i Enhedslisten - det blev diskuteret livligt på DKP's landsmøde i weekenden.De omkring 50 deltagere var enige om, at DKP skal støtte Enhedslisten ved valg og andre aktiviteter.
06.11.99  Et kommunistisk parti formes  På tirsdag er det 80 år siden, at kommunisterne i Danmark for første gang organiserede sig.
     

[DKP/ML Hovedsiden]  *  [Søg]  *   [Bestil bøger eller pjecer]

chart.dk