19.05.01 - Dagbladet Arbejderen   -

Sig din mening i Debatten  

DKP/ML’S LANDSLEDELSE UDTALER:

 

 

Der er brug for flere skanser mod nazismen 

Endelig lykkedes det: Nazisterne har rømmet det hus i Nørre Sundby, som de ellers havde gjort til en lokal naziborg.

Rømningen skete efter beslutning i Vestre Landsret i Viborg. Men kampen for at drive nazisterne ud blev vundet på vejene omkring Niels Lykkesgade 38, hvor beboerne aften efter aften i 817 dage har mødtes for at vise deres afsky over for nazismen. 

DKP/ML’s landsledelse sender et stort tillykke og en stor tak til beboerne på Skansen og til de tusindvis af danskere, der i de sidste mere end to år har lagt vejen forbi og været med til at synge nazisterne ud.

Beboerne på Skansen har vist, at den brede folkelige modstand mod nazismen nytter. Med deres nye organisation ”Skansen mod nazisme” stiller de sig til rådighed for andre beboergrupper, der måtte komme i en tilsvarende situation. 

Og der ér brug for flere skanser mod nazismen. Nazismen kan ikke ties ihjel. Den skal bekæmpes aktivt som den forbrydelse, den er.

DKP/ML støtter, at der opbygges en bred folkelig antinazistisk bevægelse, hvor der er plads til det store flertal af befolkningen, der ønsker at yde nazisterne modstand. En sådan bevægelse er den vigtigste kraft  i at drive nazismen tilbage.

Vi støtter de initiativer, der i disse dage tages til at benytte Skansens erfaringer i kampen imod nazisternes førerbunker i Greve syd for København. 

Men vi kræver også, at regering, Folketing og myndigheder lægger kursen om og aktivt bekæmper nazistisk virksomhed.

De gentagne kritikker mod Danmark fra FN’s komite mod racediskrimination for ikke at gøre nok imod organiseret nazisme skal tages alvorligt.

Den såkaldte racisme-paragraf skal benyttes efter sin hensigt.

Al økonomisk støtte til nazisternes lokalradio Oasen skal fjernes omgående og dens sendetilladelse inddrages.

Nazistiske organisationer og propaganda skal forbydes.

Aktive nazister bør ekskluderes af fagforeningerne.

 

 

Vedtaget på møde i landsledelsen lørdag den 19. maj 2001

 

   

[DKP/ML Hovedside] * [til Emneoversigt] * [Søg] * [Bestil bøger eller pjecer]