02.05.01 - Dagbladet Arbejderen   -

Sig din mening i Debatten  

 

Fuprapport bag stjernekrigs-projekt

Selv tilhængere erkender at der fifles med fakta i rapport om amerikansk missilforsvar

Beslutningen om at opstille et missilforsvar blev taget på baggrund af en rapport fra det amerikanske senat fra 1999. 

I spidsen for senats-gruppen der udarbejdede rapporten stod en vis Donald Rumsfeld. Han er i dag forsvarsminister i USA.

Op til offentliggørelsen af rapporten sagde Donald Rumsfeld blandt andet, at gruppen havde opfundet en helt ny og revolutionerende metode til at behandle efterretnings-arbejdet på.

Metoden gik grundlæggende set ud på at man så helt bort fra politiske intentioner og økonomiske forudsætninger, og udelukkende vurderede de teknologiske muligheder.

- Rumsfeld-rapporten beskriver i realiteten overhovedet ikke, hvad der er sandsynligt, men hvad der er den værst tænkelige mulighed. Den værst tænkelige mulighed er, at en række lande får atomvåben og langtrækkende missiler, sagde Ivo Daalder.

Ivo Daalder arbejdede for den amerikanske efterretnings-tjeneste NSA, da rapporten blev udarbejdet.

 

Utroværdig rapport

Rumsfeld-rapporten kom til følgende hypoteser:

* Nordkorea vil med overvejende sandsynlighed råde over langtrækkende missiler

* Iran vil sandsynligvis kunne opstille langtrækkende missiler

* Irak vil have mulighed for at opstille missiler med lang rækkevidde.

Rapporten blev gjort tilgængelig for diverse amerikanske spion-tjenester, der imidlertid ikke tog den alvorligt.

Den såkaldte nye måde at vurdere oplysninger på var på et niveau, der snarere svarer til en børnehave-klasse end for en komite under den amerikanske regering.

- Alle vidste at Rumsfeld-rapporten ikke havde noget med virkeligheden at gøre. Desværre skete der to ting, efter at de havde offentliggjort rapporten. Nordkorea affyrede en tretrinsraket, og Indien og Pakistan prøvesprængte hver deres atombomber, sagde Ivo Daalder.

- Nordkoreas raket var et forsøg på at sende en satellit op, som imidlertid slog fejl, men det havde overhovedet ikke betydning. Rumsfeld-rapporten fik en masse troværdighed indenfor hele efterretnings-væsenet, fortalte Ivo Daalder.

De to atom-prøvesprængninger er imidlertid ikke epokegørende. Indien foretog sin første atom-prøvesprængning allerede i 1974, selvom det på daværende tidspunkt officielt ikke var en bombe.

Og Pakistan har gennem tiden fået udstrakt hjælp fra selveste USA til deres atom-program.

 

Tvivlsom konklusion

Rumsfeld-komiteen lavede en række fiflerier i rapporten, før de kunne nå frem til deres tvivlsomme konklusion om at Nordkorea kunne true USA med atomvåben indenfor ti år.

For det første ændrede de måden at definere datoer på. Hidtil har USA beregnet en mulig trussels-dato fra det tidspunkt, hvor et missil var fuldt gennemprøvet og opstillet under militærets kontrol.

Den nye dato blev beregnet ud fra den første gennemførte prøve-affyring. Hvis den definition skal bruges, så har USA rent faktisk allerede et stjernekrigs-forsvar.

For det andet blev USA's grænser pludseligt flyttet, så landet omfatter den yderste del af den lille ø-kæde Aleuterne, der ligger nord for Japan. USA blev med andre ord flyttet 6.000 kilometer tættere på Nordkorea.

- Rumsfeld-rapporten var i bund og grund en politisk vurdering, på trods af dens såkaldte nye metode. De eneste lande, bortset fra Rusland og Kina, der teknologisk har atomvåben og langtrækkende missiler, er Storbritannien og Frankrig.

- Deres atom-ubåde kan vi (USA, red) ikke forsvare os mod. Men af en eller anden grund bliver de to lande aldrig nævnt i rapporterne, hverken på den ene eller den anden side, sagde Ivo Daalder.

 

Ultimatum

- Rumsfeld-kommissionen tog hele regeringen og alle efterretnings-tjenesterne som gidsler med deres rapport. I realiteten stillede de efterretnings-tjenesten et ultimatum:

- "Nu er det ikke længere nok, at I forudsiger hvad der vil ske; nu skal I overbevise os om, at der ikke er en trussel, ellers vil vi arbejde ud fra, at truslen eksisterer". Det er jo i realiteten umuligt, sagde John Steinbruner.

Han er en uafhængig sikkerheds-ekspert fra Maryland universitet.

Den russiske repræsentant på høringen, Jurij Kapralov, havde heller ikke meget til overs for Rumsfeld-rapportens konklusioner.

- Man kan ikke bare tage et gammelt, sovjetisk Scud-missil og sætte ekstra brændstof-tanke på, og pludseligt stå med med et internationalt, ballistisk missil, de såkaldte ICBM. Det er ikke teknologisk muligt, sagde Kapralov.

- Den amerikanske efterretnings-tjeneste ved det godt. Når de siger noget andet, er det kun for at stikke blår i øjnene på folk, der ikke ved lige så meget.

- Rusland har en meget mere realistisk vurdering af de såkaldte slyngel-stater. Vi har meget bedre forudsætninger end USA for at vurdere den type trusler, fordi vi kender landene bedre og ved, hvad det drejer sig om.

- Tag for eksempel Nordkorea. Vi tror nok, de på et tidspunkt vil kunne bygge et ICBM. Men vi regner med, det vil tage 30 eller 40 år og koste dem milliarder af dollars, penge som de simpelthen ikke bruger på militæret, sagde Jurij Kapralov.

Præsident Bush har udnævnt Donald Rumsfeld til forsvarsminister, og det er Rumsfeld-rapporten, der i dag tegner grundlaget for USA´s politik for stjernekrigs-programmet.

/rtj

 

Thule er en vigtig brik i USA's missilskjold

   

[DKP/ML Hovedside] * [til Emneoversigt] * [Søg] * [Bestil bøger eller pjecer]