29.03.01 - Dagbladet Arbejderen   -

Sig din mening i Debatten  

 

Eksperiment i Bjørnevatn var led i USA's nye A-våbenstrategi

Ny afsløring af Norges rolle som den flinkeste dreng i NATO-klassen. Med Arbeiderpartiet tidligere forsvarsminister Jørgen Kosmo i rollen som nikkedukke.

Af Hartvig Sætra

Minerne i Bjørnevatn blev nedlagt omkring 1990. Senere har det norske forsvar foretaget en del sprængningsforsøg dér.

I september 1996 dukkede den amerikanske forsvarsminister pludselig op i Kirkenes sammen med Kosmo. De fløj over minerne i helikopter mens der blev foretaget sprængningsforsøg.

Læg mærke til at minerne kun ligger et par kilometer i fugleflugtslinie fra den russiske grænse. Klippegrunden er den samme på norsk og russisk side.

Det norske forsvar hævder, at sprængningerne udelukkende havde "defensive hensigter". De blev foretaget for at teste, hvor sikre de norske forsvarsanlæg i fjeldene er.

Men der var folk i området, som havde lagt mærke til en slags skurvogn i mineområdet under disse sprængningsforsøg. Og på den stod der en amerikansk ørn med inskriptionen "Defence Nuclear Agency" (DNA!) - altså det amerikanske forsvars kernefysiske afdeling.

Da øjenvidnet Viktor Korsnes tog dette op, fik han at vide, at denne skurvogn "aldrig havde eksisteret", altså kunne han ikke have set den!

 

I Kirkenes og Nevada

Men da Brændpunkt (tv-program i Norge, red.) tjekkede dette i USA, fik de en anden forklaring. Det var ikke vanskeligt at finde ud af, at forsøgene i Kirkenes var et led i tilsvarende forsøg i Nevada-ørkenen.

Efter dette måtte det norske forsvar og forsvarsministeriet bryde sammen og tilstå. Begge instanser indrømmede, at sådan var det. Men de hævdede, at "hvad amerikanerne brugte testresultatet til, var USA's egen sag".

Det er et ganske mærkeligt udsagn, i og med to vigtige begrænsninger som er lagt på norsk basepolitik af Stortinget: 1) Det er ikke lovligt at stationere eller bruge a-våben på norsk jord, og 2) der var frem til 1990 en uformel men ubrydelig aftale med Sovjetunionen om, at NATO ikke måtte bruge Finmarken, specielt ikke det område som Sovjetunionen befriede 1944-45.

Forsvarsministeren var altså klar over, at forsøgene i Bjørnevatn var indrettet efter bestemte amerikanske oplæg og led i en ny amerikansk strategi, som også omfatter små a-våben.

 

Fjenden nede i fjeldet

De amerikanske eksperter var ganske åbenmundede over for Brændpunkt og forklarede oplægget sådan:

For USA er det vigtigt at udvikle våben, som kan skade eller sprænge fjendens anlæg inde i bjerge i luften. De har under Golf-krigen fundet ud af, at uanset præcision klarede konventionelle våben ikke denne opgave.

Planen er at udvikle små a-våben, som skal kunne bryde forsvarsanlæg i bjerge ved hjælp af kraftige vibrationer fra ydre sprængninger. Derfor måtte de vide, hvorledes chokbølger breder sig i klippegrund.

Eftersom Rusland fremdeles bliver betragtet som "potentiel fjende" - i hvert fald af lobbyisterne for den amerikanske rustningsindustri og a-våbenproducenterne - er det selvsagt vigtigt at få sådanne data fra den type klippe som findes på Kola-halvøen.

Men programmet tager jo sigte på at udvikle små atomvåben. Det kunne de jo ikke bruge i Bjørnevatn? Det norske forsvar forsikrede, at "det var almindeligt konventionelt sprængstof" som blev brugt.

Bluff igen. Undersøgelser viste, at mange af de ladninger som var blevet brugt var indført med fly direkte fra USA. For første gang siden krigen måtte amerikanske militærfly lande på Høybuktmoen.

Og det var DNA der var leverandør.

Sprængstoffet var sandsynligvis kraftige konventionelle ladninger, som skulle simulere virkningen af små atomvåben.

Så længe a-våben er store og tunge, fungerer de mest af alt som afskrækkelse. Så er det nok med ganske få, og der er i forvejen en overflod af sådanne bomber. Der er altså ikke noget potentiale for at tjene penge på afskrækkelse.

Derfor vil a-våbenindustrien prøve at satse på mindre a-våben.

For det første vil det give nye "forretningsmuligheder". For det andet vil tærskelen for brug af a-våben blive sænket, sådan at de kan tages i brug i "mindre, regionale krige" for at ødelægge fjendtlige anlæg i fjeldene.

Dermed kan a-våbenindustrien i USA undgå omfattende lukninger, sådan som hensigten hele tiden har været i de internationale nedrustningsaftaler.

Og her er vi altså ved sagens kerne: USA er i færd med at lave noget de kalder "politisk acceptable atomvåben".

Som bekendt går prøvestop-aftalen ud på, at det blandt andet ikke er lovligt at udvikle nye typer a-våben. I henhold til aftalen har USA's parlament vedtaget et stop for sådan en udvikling. Men de kernefysiske laboratorier og fabrikker i USA er nervøse for lukninger, derfor har de sat en offensiv i værk for at omgå de internationale aftaler.

 

Acceptable a-våben

De har deres lobbyister i Kongressen og Senatet, som aktivt går ind for udvikling af "nye atomvåben af acceptabel størrelse". Og nu går der et rygte om, at en lovændring er på vej.

A-våbenproducenterne kan ånde lettet op. De har fået hjælp til denne udvikling af deres gamle samarbejdspartnere i DNA.

I dobbelt forstand: de har også fået hjælp af den norske DNA-regering (DNA står her for "Det Norske Arbeiderparti", red.) ved dens forsvarsminister Jørgen Kosmo - manden med mafiaoverskægget. Han har handlet i strid med officiel norsk forsvarspolitik på dette område.

Alt dette skulle vi nordmænd ikke vide; vi havde ikke godt af det. Men takket være en naturglad mand fra Finmarken med en lige så naturglad hund blev taskenspilleriet afsløret.

 

Artiklen har været bragt i den norske ugeavis Friheten, som udgives af Norges Kommunistiske Parti. Artiklen er oversat af Dagbladet Arbejderen, som også har indsat mellemoverskrifter.

 

 

 

   

[DKP/ML Hovedside] * [til Emneoversigt] * [Søg] * [Bestil bøger eller pjecer]