15.03.01 - Dagbladet Arbejderen   -

Sig din mening i Debatten  

 

FN-chef fordrejer resultat af undersøgelse

Fundet af plutonium mere end antyder, at DU er blevet blandet op med atomaffald

- Der er stadig betydelige videnskabelige usikkerheder, særligt i forbindelse med sikkerheden for grundvandet, siger Pekka Haavisto.

Haavisto er chef for det FN-hold, som har arbejdet med at undersøge konsekvenserne af NATO's brug af ammunition med forringet uran under Kosova-krigen.

Hans hold rejste til området i november og det har nu udsendt sin rapport. Den kan både bruges til at lægge låg på sagen og til at understøtte kritikken af brugen af forringet uran (DU).

Direktøren for FN's miljø-organisation UNEP, Klaus Toepfer, drager denne konklusion på gruppen rapport: "Denne videnskabelige undersøgelse bør lette enhver umiddelbar bekymring, som mennesker der lever eller arbejder i Kosovo har haft".

Toepfer var ikke selv med på FN-holdet i Kosova, og det er en nærmest ansvarsløs konklusion at drage.

I hvert fald anfører FN-rapporten bekymringer med hensyn til DU-forurening af grundvandet ligesom rapportens forfattere anbefaler at ammunitionsrester fjernes og lokalbefolkningen oplyses om, hvad de skal gøre når de finder ammunitionsrester.

Desuden anbefaler gruppen, at der gennemføres en undersøgelse i Bosnien. Her blev den radioaktive ammunition brugt fem år tidligere - i 1994-95. En sådan undersøgelse vil give en mulighed for at vurdere eventuelle skadevirkninger på længere sigt.

Med til vurderingen af undersøgelsens kvalitet hører, at det er NATO selv, som har udpeget 112 steder for FN-gruppen, hvor der er brugt DU-ammunition. Gruppen har lavet undersøgelser på 11 steder. Der blev fundet DU-rester på otte steder og hvad der betegnes som "mild forurening med DU-støv".

Rapporten bekræfter tidligere forlydender om, at der er fundet små mængder beriget uran og plutonium. Det viser: "at i det mindste noget af materialet har været i en atomreaktor", står der i rapporten.

Plutonium er højradioaktivt, og fundet mere end antyder, at forringet uran er blevet blandet op med egentlig atomaffald.

/se

 

   

[DKP/ML Hovedside] * [til Emneoversigt] * [Søg] * [Bestil bøger eller pjecer]