17.02.01 - Dagbladet Arbejderen   -

Sig din mening i Debatten  

UDTALELSE FRA DKP/ML Landsledelse 17.02.01


Styrk opbygningen af Attac

DKP/ML hilser udviklingen af Attac i Danmark velkommen. Vi ser bevægelsen som et resultat af millioner af menneskers ophobede frustrationer mod imperialismens internationale hærgen. Det er positivt, at disse frustrationer nu organiseres og omsættes i politisk handling.

Attac er en international bevægelse i hurtig vækst. Også i Danmark har der været stor interesse for Attac, som kan få voksende betydning i de kommende år. Det kræver, at ethvert forsøg på politisk omklamring afvises.

I øjeblikket ser vi i både Danmark og Norge, at politikere, der selv til daglig har hænderne dybt begravet i neoliberal politik, herhjemme og i EU, bejler til Attac.

Det er indlysende, at en bevægelse mod neoliberalismen, ikke kan overleve, hvis den er ” i lommen ” på den ene eller den anden neoliberale stormagt. Hvis Attac i Danmark gøres til en organisation, der er positiv overfor EU, så har den ikke nogen eksistensberettigelse, og vil dø meget hurtigt. Sådanne forsøg på at indsnævre Attac’s grundlag, er det farligste skær, som bevægelsen må styre udenom.

Attac er et nyt skud i rækken af brede alliancer. Attac kan og skal naturligvis ikke erstatte eller stille sig i vejen for andre af de folkelige bevægelser der allerede findes, men må naturligvis finde sin egen plads, rolle og aktionsformer.

DKP/ML vil konkret arbejde for, at Attac i Danmark stiftes på grundlag af organisationens internationale politiske platform fra 1998. Den rejser en række fornuftige og rigtige krav. Samtidig er der uklarhed om, hvordan disse krav skal føres igennem konkret. Det er Attac største svaghed, som grundlæggende set bunder i forskellige opfattelser af imperialismens karakter.

Også i Attac må der udvikles en forståelse for, at kampen mod neoliberalismen på globalt plan, er uløseligt forbundet med kampen mod neoliberalismens i vor egen del af verden; og hér er kampen mod EU det helt centrale punkt.

DKP/MLs landsledelse
17.2.01


 

 

[DKP/ML Hovedside] * [til Emneoversigt] * [Søg] * [Bestil bøger eller pjecer]