21.02.01 - Dagbladet Arbejderen   -

Sig din mening i Debatten  

 

Militæret får ny lov

NATO's nye strategi indskrives nu i lov, der regulerer det danske militær

Når Folketinget i morgen vedtager en ny lov, der skal regulere det danske militær, bliver det gældende lov herhjemme, at organisationer som FN sættes ud på sidelinjen.

Til gengæld indskrives den nye strategi, som militæralliancen NATO vedtog på sit historiske topmøde i USA i april 1999.

Den nye lov omfatter det danske militær og Forsvarets Efterretningstjeneste. Den suppleres med en anden lov vedrørende Hjemmeværnet. Også den vedtages i morgen torsdag.

I den hidtidige lov har der i paragraf 1 været en direkte henvisning til, at Danmark kan deltage i konfliktløsninger ude i verden på mandat fra FN eller OSCE (Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa). Den henvisning er nu gledet ud i den lov, der afløser den gamle fra 1993.

Til gengæld omtales NATO's strategiske koncept direkte. Dermed bliver skreddet i retning af, at NATO kan operere stort set over hele verden, indskrevet i dansk lov.

Det hedder direkte i en central passage om militærets opgaver:

"Forsvaret skal som en integreret del af NATO i samarbejde med allierede styrker kunne deltage i konfliktforebyggelse, krisestyring samt forsvar af NATO's område i overensstemmelse med Alliancens strategi."

NATO's "område" er defineret som det euro-atlantiske, men ingen har officielt villet trække grænserne for det.

De nye love vakte ikke stor debat, da de var til første- og andenbehandling i Folketinget henholdsvis den 8. december og 8. februar. De er da også udløbere af det forsvarsforlig, som et stort flertal af Folketingets partier har indgået frem til og med 2004.

Kun Villy Søvndal fra SF brugte Folketingets talerstol til at advare mod den militaristiske udvikling i og omkring NATO.

/LRM

 

 

   

[DKP/ML Hovedside] * [til Emneoversigt] * [Søg] * [Bestil bøger eller pjecer]