Tekster i Tiden nr. 2 - 2000

Det kommunistiske Parti

 


Det kommunistiske parti og morgendagens udfordringer

Det kommunistiske parti er arbejderklassens parti, med marxismen leninismen som dets teoretiske grundlag. Partiet et ikke et mål i sig selv. Men et stort kommunistisk parti, med masser af erfaring fra klassekampens utallige kampe, er en nødvendighed. Det gælder både i kampen for arbejderklassens kortsigtede interesser og ikke mindst i kampen for at omstyrte kapitalismen og opbygge socialismen frem mod det klasseløse kommunistiske samfund.

I disse år er samfundet i en hurtig udvikling. Klassekampens betingelser ændres sig på godt og ondt. Kommunisterne er klar til at tage udfordringen op. 

Partiet er ikke et forstenet oldtidslevn, men en levende organisme i bestandig udvikling. På partiets 8. kongres vedtog DKP/ML et nyt partiprogram og et sæt nye vedtægter, der er et solidt afsæt for partiets arbejde ved starten af et nyt årtusind. 

Gennem de seneste år har DKP/ML rettet stor opmærksomhed mod styrkelsen af det indre partiliv. Med denne pjece i serien Tekster i Tiden, samler vi for første gang en række af de vigtigste partidokumenter om det kommunistiske parti. 

DKP/ML har ikke fundet alle de nødvendige svar. Derfor fortsætter diskussionen naturligvis også i partiet. Men vi ønsker også at brede debatten ud, fordi vi ved, at den har interesse og betydning for alle danske kommunister. Derfor lægger vi nu vores materiale frem og håber at de kan virke som inspiration. 

”Vi skal ikke blot være i pagt med vores samtid. Vi skal være på forkant med den. Vi skal være åbne og parat til at diskutere og analysere de nye udviklinger nationalt og internationalt. Og vi skal være parat til at tilegne os og bruge nye erfaringer fra klassens kamp.” (1)

Diskussionen er på ingen måde slut, den er måske endnu i sin begyndelse. Det vil fremtiden vise. 

DKP/ML
August 2000 
online.jpg (12319 bytes)

Få løbende tilsendt lister over aktuelle udgivelser via email

 

 


1) Fra artiklen Kommunisternes parti- og organisationspolitik


[DKP/ML Hovedside] * [til Emneoversigt] * [Søg] * [Bestil bøger eller pjecer]