15.02.01 - Dagbladet Arbejderen   -

Sig din mening i Debatten  

Åbent brev af Josef Motzfeldt, formand for IA

Missilskjold og Thulesagen

Til Landsstyreformand Jonathan Motzfeldt og udenrigsminister Mogens Lykketoft.

Med henvisning til det i pressen omtalte åbne brev fra Hingitaq 53 via sin advokat vedrørende de igangværende overvejelser om Thulebasens fremtid og Højesteretssagen vedrørende tvangsflytningen af Inughuit, skal IA hermed udtale følgende.

I et demokratisk land er det et grundliggende princip, at regeringer og lovgivere respekterer og anerkender domstolenes ret til at behandle sager, der er indbragt til domstolenes endelige afgørelse.

I 1998 måtte den danske stat således først afvente Højesterets afgørelse, før regeringen foretog sig yderligere i den såkaldte Grundlovssag som følge af Amsterdam-traktaten.

Foreningen "Hingitaq 53" har på vegne af Thulebefolkningen som bekendt en sag kørende i Højesteret. Thulesagen drejer sig om et territorialt krav og retten til at kunne vende tilbage til eget land og traditionelle jagt- og fangstområder. Østre Landsrets dom fra august 1999 fastslår, at Thulebefolkningen er blevet fordrevet og tvangsforflyttet som følge af anlæggelsen af den amerikanske base.

Sagen er af så stor principiel betydning for den grønlandske befolkning som helhed, at IA mener, at Grønlands Landsstyre, regeringen og USA bør afvente udfaldet af Højesterets afgørelse, før end USA - med eller uden Danmarks og Grønlands - går videre med missilskjoldsplanerne, som vil betyde omfattende udbygning af Thulebasen.

Vi opfordrer til, at Landsstyret og regeringen tager imod invitationen fra Hingitaq 53 og dens advokat med henblik på at blive orienteret om Thulesagens udvikling.

Josef Motzfeldt er formand for det grønlandske ventrefløjparti "Inuit Ataqatigiit Kattuffiat", IA.

 

 

   

[DKP/ML Hovedside] * [til Emneoversigt] * [Søg] * [Bestil bøger eller pjecer]