20.01.01 - Dagbladet Arbejderen   -

Sig din mening i Debatten  

UDTALELSE FRA DKP/ML's LANDSLEDELSE

 

 

Fra Nice til Göteborg

Med Nice traktaten ønsker Nyrup og de unionsivrige at fortsætte med at undergrave det nationale demokrati og de solidariske velfærdsordninger i Danmark. På en lang række nye områder lægges der op til, at EU kan træffe flere afgørelse hen over hovedet på det danske Folketing. De store EU- lande får mere magt på de små landes bekostning.

Nice traktaten fremstilles som en traktat der skal sikre udvidelsen af EU. Men kernen i Nice traktaten handler ikke om EU’s udvidelse mod øst.  Den handler om at styrke udviklingen af EU’s politiske union ! 

Nyrup tog til Nice og forhandlede stik imod den danske befolknings klare tilkendegivelse den 28. september 2000. Her blev der sagt klart fra overfor mere union. Her blev der stemt nej til afvikling af den danske velfærd. Her blev der stemt nej for at forsvare det nationale demokrati.

Nyrup tilsidesatte det danske folks ønsker . 

DKP/ML støtter kravet om at Nice traktaten sættes til folkeafstemning. 

I Nice blev der lagt op til at der vedtages en ny omfattende EU forfatning i 2004. Med denne forfatning vil EU’s politiske union være fuldt udbygget.

I  2004 kommer vi derfor til at stå overfor en afgørende kamp. Vi opfordrer til at den brede unionsmodstand allerede nu begynder at forberede sig til kampen imod denne EU forfatning. Vi forudser at en kommende folkeafstemning vil blive en afstemning for eller imod EU. Den brede unionsmodstand og unionsskepsis må stå forberedt på denne kamp. 

For at fastholde sammenholdet i unionsmodstanden i Danmark opfordrer DKP/ML til en bred deltagelse på demonstrationerne under EU topmødet i Göteborg den 15.-16. juni. Vi opfordrer til at den danske unionsmodstand markerer kampen imod EU og den politiske Union under begge de planlagte demonstrationer i Göteborg. 

Enhed i unionsmodstanden betyder sejr !

 

Landsledelsen

Den 20. januar 2001.

København.

 

[DKP/ML Hovedside] * [til Emneoversigt] * [Søg] * [Bestil bøger eller pjecer]