26.01.01 - Dagbladet Arbejderen   -

Sig din mening i Debatten  

 

Industri skal kontrollere sig selv

Dansk kontrol af våbeneksport er et postulat

Står det til Erhvervsfremme Styrelsen skal dansk krigsindustri fremover selv kontrollere eksport af våben og produkter, der kan anvendes militært.

Det kontroversielle forslag, På vej mod et nyt eksportkontrolsystem, er blevet til i samarbejde med Dansk Industri.

Forslaget betyder, at den enkelte virksomhed skal indføre en politik for kontrol af eksport. Virksomhederne skal desuden selv udpege og uddanne ansatte til at gennemføre kontrollen.

Endelig skal krigsindustrien sige ja til at Erhvervsfremme Styrelsen gennemfører stikprøvekontrol.

Til gengæld får virksomhederne en blankocheck til eksport af krigsmateriel. Kun i særligt komplicerede sager skal Erhvervsfremme Styrelsen godkende konkrete eksporttilladelser.

Tom Vilmer Paamand fra fredsorganisationen Aldrig Mere Krig undrer sig ikke over indholdet i forslaget.

- Jeg oplever ikke, at der har været en særlig grundig kontrol i forvejen. Det er bedrøveligt, men de gør den manglende kontrol åbenbar, siger Tom Paamand til Dagbladet Arbejderen.

I det lys betyder det nye forslag ingen forandring fra det bestående, mener Paamand. Den hidtidige kontrol har nærmest karakter af et ukritisk formidlingskontor.

I forvejen er de formelle regler for våbeneskport lemfældige. De forbyder eksport af våben til lande, der er i væbnet konflikt eller, hvor der er risiko for en væbnet konflikt.

Alligevel har Danmark i 1999 eksporteret våben til lande, der var involveret i bombningerne af Jugoslavien. Det fremgår af regeringens egen rapport Udførsel af våben og produkter med dobbelt anvendelse i 1999.

Tom Vilmer Paamand peger også på, at Danmark i 1999 har eksporteret våben både til Tyrkiet og Israel, der som bekendt også fører krig mod henholdsvis den kurdiske befolkning og den palæstinensiske.

Ifølge regeringens rapport blev der kun givet fire afslag i 1999. Det gjaldt landene Indien, Pakistan Syrien og Vietnam.

Til gængæld undrer det Paamand, at Erhvervsfremme Styrelsen fremlægger et forslag, som den selv skrottede i 1999. Dengang blev et lignende forslag sat i bero, fordi det betød øgede udgifter for staten i stedet for en besparelse.

Regeringens rapporten anslår, at dansk krigsindustri eksporterer for omkring 20 milliarder kroner. Danmark er det eneste EU-land der ikke opgør værdien af landets våbensalg.

/ mj

 

 

 

   

[DKP/ML Hovedside] * [til Emneoversigt] * [Søg] * [Bestil bøger eller pjecer]