20.09.01 - Dagbladet Arbejderen   -

Sig din mening i Debatten  

UDTALELSE: DKP/ML’s landsledelse

 

Genrejs solidariteten med palæstinenserne 

Israels terror mod palæstinenserne må stoppe her og nu. 

Kun hvis palæstinensernes rettigheder opfyldes, kan der opnås en varig og retfærdig fred i Mellemøstens længste konflikt. 

Der kan ikke blive virkelig fred, hvis ikke de palæstinensiske flygtninges ret til at vende hjem og få kompensation for den etniske udrensning, de blev udsat for i 1948, anerkendes. 

Der kan ikke blive virkelig fred, hvis ikke palæstinensernes grundlæggende krav opfyldes, sådan som de er nedfældet i diverse FN-resolutioner.

Det gælder blandt andet Sikkerhedsrådets resolution 242 og 338 om fuld tilbagetrækning fra alle besatte områder, Generalforsamlingens resolution 194 om alle flygtninges ret til at vende hjem, og Folkerettens krav om at de illegale bosættelser skal fjernes (Fjerde Geneve-konvention). 

DKP/ML fordømmer den danske regerings passivitet. For ikke at lægge sig ud med vennerne i USA stikker Nyrup og Lykketoft hovedet i busken.

Da FN’s  generalforsamling den 20. oktober sidste år med 92 lande for og kun seks imod ”fordømte Israels overdrevne vold” mod palæstinenserne, undlod Danmark at stemme.

I slutningen af november afviste regeringen at straffe Israel ved at arbejde for at ophæve associeringsaftalen mellem Israel og EU. 

Der er brug for at genrejse solidariteten med palæstinensernes sag.

DKP/ML støtter lokale og landsdækkende initiativer, der er med til at bryde det falske billede af konflikten, der spredes herhjemme.

Der er brug for et bredt anlagt solidaritetsarbejde, der formidler sandheden og fortrænger løgnene.

 

DKP/ML’s landsledelse

 

   

[DKP/ML Hovedside] * [til Emneoversigt] * [Søg] * [Bestil bøger eller pjecer]