18.01.01 - Dagbladet Arbejderen   -

Sig din mening i Debatten  

 

Danske våben til Tyrkiet

Dansk våbeneksport er i strid med EU's kriterier for våbensalg

Under folkeligt pres stoppede Danmark i 1995 våbensalg til Tyrkiet, efter at det var kommet frem, at danske våben blev brugt til at bombe kurdiske landsbyer.

Det drejede sig dengang blandt andet om missiler til F-16 jagerbombere, som Danmark var så venlige at forsyne Tyrkiet med. Nu har danske våbenfabrikker genoptaget eksporten.

For første gang har Danmark, efter krav fra EU, udarbejdet en slags oversigt om dansk våbeneksport i 1999. Af den fremgår det, at våbeneksporten til Tyrkiet er genoptaget.

Der blev i 1999 givet ialt fire tilladelser til våbeneksport til Tyrkiet. En tilladelse i kategorien forsvarsmateriel, og tre tillladelser i kategorien diverse våben.

Den første kategori kan være dele til Tyrkiets Leopard-kampvogne eller F-16 fly, eller det kan være militær ammunition. Diverse våben kan være brugte geværer fra militæret. Der afsløres ingen detaljer i rapporten. Det er dog ikke noget nyt, det har aldrig været muligt at få oplysninger om dansk våbeneksport.

Af rapporten om våbeneksport fremgår det, at Danmark følger de otte kriterier for eksport af våben, som EU har stillet. Det andet kriterium lyder således:

"Respekt for menneskerettigheder i modtagerlandet. EU-landene vil afslå eksport, hvis der er risiko for, at udstyret vil blive anvendt til intern repression", hedder det i rapporten.

Det fjerde kriterium lyder således: "Opretholdelse af fred, sikkerhed og stabilitet. EU-landene vil ikke tillade eksport, hvis der er en klar risiko for, at udstyret vil blive brugt agressivt eller til med magt at understøtte et territorialt krav."

I 1999 har Tyrkiet både brugt våben til intern undertrykkelse af kurdere, fagforeningsfolk og kommunister, samt agressivt angrebet den regionale fred og stabilitet ved at oprette deres "sikkerhedszone" 60 kilometer ind i Irak.

Det forholder sig på samme måde for Israel, der også har købt danske våben.

Hverken Justitsministeriet eller Udenrigsministeriet ønskede at kommentere sagen overfor dagbladet Arbejderen.

Udover Tyrkiet har Danmark også eksporteret våben til blandt andet Israel, Sydkorea, Ukraine og USA.

rtj

 

[DKP/ML Hovedside] * [til Emneoversigt] * [Søg] * [Bestil bøger eller pjecer]