10.01.01 - Dagbladet Arbejderen   -

Sig din mening i Debatten  

 

Radioavisen mis-informerer

I Irak er antallet af leukæmi-tilfælde syvdoblet siden Golfkrigen

I går var der møder både i NATO og i EU om skandalen med DU-ammunition - altså ammunition, der er forstærket med forringet uran.

I går nægtede 35 norske soldater at skrive under på en kontrakt om udsendelse til Kosova. De frygter for deres helbred på grund af DU-ammunitionen.

Det forringende uran er blevet brugt mod Irak i 1991, i Bosnien i 1995 og i Kosova/Serbien i 1999. Soldater, som har været disse steder, dør af leukæmi, og der er grund til at tro det skyldes berøring med forringet uran (DU).

NATO og EU bruger imidlertid deres kræfter på at tilbagevise en sammenhæng mellem soldaters død og det radioaktive ammunition - snarere end at løse spørgsmålet

Der foreligger faktisk et omfattende materiale, som sandsynliggør, at DU er livsfarligt og kan give kræft. Alligevel har USA og NATO forsøgt at afvise anklagerne.

De er tilsyneladende også gået til pressen i et forsøg på at bagatellisere sagen.

I går fortalte Radioavisen igen og igen, at der ikke er registreret noget unormalt blandt soldaterne i den jugoslaviske hær. Radioavisen henviste til, at en undersøgelse af 500 civile i Kosova "viser intet usædvanligt", og at et område der blev ramt af DU-ammunition ikke viser tegn på radioaktivitet.

Radioavisen refererer, at FN i Kosova skal have konstateret, at der "øjensynligt er sket et mindre fald i antallet af blodkræfttilfælde efter bombardementet i 1999".

Op til weekenden offentliggjorde FN's miljøorganisation UNEP imidlertid, at den har konstateret øget radioaktivitet på otte ud af 11 undersøgte steder i Kosova. Undersøgelsen blev lavet 18 måneder efter krigen.

Under og lige efter krigen har soldater og lokalbefolkning været udsat for betydelig højere radioaktivitet.

UNEP opfordrer til stor forsigtighed.

Man kan undre siger over, hvorfor Radioavisen har fundet anledning til at fortælle en historie om et af de tre områder, hvor der ikke blev fundet radioaktivitet!

Meget tyder på, at hvis undersøgelser begrænses til Kosova, så er billedet endnu ikke så slemt. Næsten alle de 20 soldater, der er døde har været i Bosnien for fem-seks år siden. Det tager noget tid før det forringede uran slår igennem som kræft.

Det bliver i skræmmende grad bekræftet når man kigger på situationen i Irak. Her blev DU-ammunition brugt for første gang i 1991.

Leukæmi er øget med syv gange i Irak, fortæller overlæge Mads Gilbert fra sygehuset i Tromsø til det norske norske dagblad Klassekampen.

/se

 

 

   

[DKP/ML Hovedside] * [til Emneoversigt] * [Søg] * [Bestil bøger eller pjecer]