Program for et socialistisk Danmark

(Bestil dokumentet i bogform - 35 kr + forsendelse)

Indhold

Indledning: Danmark ved en historisk skillevej

1. Del
Socialismen er fremtiden

2. Del
Socialismens første fase i Danmark
(Teksten fylder 120 Kb og tager ca. 2 miutter at indlæse)

3. Del
Vejen til socialismen

4. Del
Det kommunistiske parti

Forord

Program for et socialistisk Danmark er forud for sin udsendelse blevet diskuteret i halvandet år i den kommunistiske og socialistiske bevægelse. Det udkom oprindelig i form af to selvstændige dokumenter: Program for et socialistisk Danmark (første fase) og Vejen til socialismen. Disse to dokumenter er nu blevet sammenskrevet til et.

Programmet skulle efter planen have været behandlet og vedtaget på Danmarks Kommunistiske Parti ML’s 7. kongres i påsken 1997. Men af tidsnød måtte dette punkt udgå. For ikke at forsinke processen yderligere har partiets nyvalgte centralkomite derfor besluttet at udsende dokumentet til videre diskussion i den kommunistiske og socialistiske bevægelse.

I løbet af den hidtidige debat er der fremkommet mange konstruktive kommentarer og forslag. Men det er vigtigt at fremhæve, at debatten ikke er lukket med programmets udsendelse i sin nuværende form. Der er tværtimod et voksende behov for en samfundsmæssig debat om socialismen. Ikke mindst i takt med, at kapitalismens krise skærper til og flere vil søge alternative veje til løsning af samfundets problemer.

I denne debat vil der selvsagt fremkomme nye kommentarer og forslag. De vi dels afspejle den voksende bredde i bevægelsen og dels de nye træk i den samfundsmæssige udvikling, som nødvendigvis vil få betydning for socialismens udformning.

Nye forslag og kommentarer vil derfor være mere end velkomne. Det her fremlagte program er ikke nogen spændetrøje, som skal trækkes ned over det danske samfund. Det er tværtimod tænkt som en inspirationskilde, som kan bidrage til en gang for alle at frigøre de kræfter i den danske befolkning, som i dag holdes nede eller bremses i deres udvikling af det kapitalistiske system.

Det er i denne ånd, at programmet er skrevet. Og det er i denne ånd, at det forhåbentligt vil blive brugt. Hvis det sker, vil det have tjent sit formål.

 

April 1997
Centralkomiten
Danmarks Kommunistiske Parti ML

 

Tilbage til Online-Bibliotektet/Socialisme og demokrati
Søg på DKP/ML's sider  * Bestil bøger eller pjecer
Tilbage til DKP/ML's hovedside: www.dkp-ml.dk