20 års kamp for socialismen

Danmarks Kommunistiske Parti ML 1978-98

 

Indledning

»De store er kun store, så længe vi ligger på knæ. Derfor skal vi rejse os og se dem i deres rette perspektiv.«

John Max Pedersen

Ved årsskiftet 1998-99 kan DKP/ML fejre 20-året for sin stiftelse. Det er en god anledning til at gøre status over de forløbne 20 års arbejde. En sådan status vil ikke alene hjælpe til at få bedre greb om partiets udvikling og nuværende situation. Den vil også gøre det lettere at tage pejling af de kommende års arbejde.

DKP/ML’s historie spænder over to dramatiske årtier i slutningen af det 20. århundrede og er meget rig på erfaringer, som kan være til stor nytte for nutidens kommunister. Disse positive – og negative – erfaringer fra partiets udvikling må derfor gøres til alle partimedlemmers fælles ejendom, ligesom andre dele af den kommunistiske bevægelse kan drage nytte af dem.

Et bedre kendskab til partiets erfaringer vil i første omgang styrke partimedlemmernes selvbevidsthed. Det vil styrke deres evne til at overskue den nuværende situation og gribe konstruktivt og fremadrettet ind i klassekampen. Og samtidig vil det give den øvrige kommunistiske bevægelse i Danmark et reelt kendskab til partiets udvikling, erfaringer, situation og selvforståelse.

Derfor igangsatte DKP/ML’s centralkomite i slutningen af 1997 et arbejde for at opsamle partiets erfaringer. Målet var ikke at skrive DKP/ML’s historie. Det ville kræve en ganske anden indsats og er en opgave for historikere. Målet var derimod at gøre selvkritisk status over partiets hidtidige udvikling: Hvad har partiet gjort af godt og skidt? Og hvad har det lært? Dette dokument er derfor i sit udgangspunkt et selvkritisk dokument.

To spørgsmål rejser sig umiddelbart: Hvorfor overlevede DKP/ML overhovedet, når så mange andre partier og grupper fra 1970’erne forsvandt stort set uden at efterlade sig spor? Og hvorfor blev partiet ikke større, når det selv fra starten satte en hurtigt voksende indflydelse i udsigt?

Svaret på det første spørgsmål må fremfor alt søges i partiets kommunistiske grundlag og medlemmernes kvaliteter. Det drejer sig om unge og engagerede ildsjæle, som fra den allerførste dag kastede sig ind i kampen med al deres energi. I DKP/ML har der aldrig været langt fra ord til handling. Partimedlemmerne troede på en sag og de handlede derefter. I dette tætte samspil mellem teori og praksis fik partiet efterhånden et stadig bedre greb om marxismen-leninismen, som altid har været dets teoretiske grundlag. Det blev bedre og bedre til at anvende den under de konkrete danske forhold, og partiets medlemmer blev dermed også stadig dygtigere til at handle fremadrettet og konstruktivt i den danske klassekamp.

Når DKP/ML på den anden side ikke voksede i det ønskede tempo, så skyldes det en kombination af objektive og subjektive faktorer. Ikke mindst den afmatning i klassekampen, som satte ind midt i 1980’erne og kulminerede i 1989-91, er en vigtig faktor, som partiet ikke selv var herre over. Men det er kun møntens ene side. Den anden er svagheder i partiet selv. Det har gennem årene begået mange fejl. Og det er kun helt naturligt. For det var på mange måder et ungt og uerfarent parti, som blev dannet i december 1978. Det havde mange politiske børnesygdomme med i bagagen, som det kun lidt efter lidt gjorde sig fri af.

Et kommunistisk parti bliver ikke mindre af at indrømme egne fejl og svagheder. Tværtimod. Men det må på den anden side ikke drukne sig i selvretfærdiggørelse og klynk. Det må fremfor alt have et realistisk billede af sig selv. Det må derfor også være i stand til at pege på sine egne stærke sider. Det må forstå at generalisere alle sine erfaringer – positive som negative – og gøre dem til kommunisternes fælles eje. Og dette må fremfor alt ske på en måde, som peger fremad. Målet er at styrke indsatsen for at skabe det kommunistiske parti, som den danske arbejderklasse har så hårdt brug for i sin kamp mod kapitalismen og for socialismen.

Det foreliggende dokument er blevet udarbejdet af et udvalg under DKP/ML’s centralkomite. Inden formuleringen af den endelige tekst har det i flere måneder været diskuteret på konferencer og møder i partiet.

 

København, den 12. december 1998
Centralkomiteen
Danmarks Kommunistiske Parti ML.


online.jpg (12319 bytes)

Bemærk - ved online læsning vil hele bogen blive indlæst - den fylder 203 Kb. Med et 28.8 Kb modem tager det lige under 4 minutter at hente.


Få løbende tilsendt lister over aktuelle udgivelser via email

 

Tilbage til Online-Biblioteket/ANDRE TALER..
Søg på DKP/ML's sider  * Bestil bøger eller pjecer
Tilbage til DKP/ML's hovedside: www.dkp-ml.dk