04.11.00 - Dagbladet Arbejderen   -

Sig din mening i Debatten  

 

Danmark anklaget for krigsforbrydelse

41 lande har underskrevet den Europæiske Konvention om Menneskerettigheder - nu står 17 anklaget for krigsforbrydelser.

Danmark er blevet indklaget for den Europæiske Menneskerettigheds-domstol i Strasbourg for deltagelse i NATO-bombningen af radio- og tv-stationen i Beograd sidste år i april.

Danmark står anklaget sammen med 17 af NATO's 19 medlemslande.

Det er familierne til de 16 dræbte, som har indbragt sagen. De mener, at landene med bombeangrebet krænkede deres ret til liv og ytringsfrihed, som menneskerettigheds-konventionens artikel 2 og 10 skal beskytte, skriver dagbladet Aktuelt.

Danske jagerfly deltog i NATO's bombekrig mod Jugoslavien.

Menneskerets-organisationen Amnesty International har kaldt angrebet mod radio- og tv-stationen for en regulær krigsforbrydelse.

Det bliver sag nummer 12 mod Danmark, der verserer ved domstolen i Strasbourg nu, hvor den Europæiske Menneskerettigheds-konvention fylder 50 år.

I dag er det 50 år siden Danmark skrev under på konventionen.

Årsdagen markeres med et todages møde som blandt andet den danske udenrigsminister Niels Helveg Petersen deltager i i Rom.

Her mødes han med kolleger fra 40 lande og derfor efter al sandsynlighed også med ministeren fra Tjekkiet.

Der foreligger ikke oplysninger om, hvorvidt Helveg Petersen vil drøfte sagen mod den unge dansker Mads Trærup med sin tjekkiske kollega.

Men det var da en mulighed, at de to kunne enes om at stoppe den lange fængsling af Mads Trærup, som deltog i demonstrationerne mod IMF og Verdensbanken i Prag den 26. september - og det kunne måske afværge yderligere en sag ved domstolen.

Menneskerettigheds-domstolen i Strasbourg modtog i 1993 2000 sager - det tal er vokset til over 10.000 i år.

En del af grunden hertil er, at de central- og østeuropæiske lande har underskrevet konventionen gennem de senere år. Rusland gjorde det således i 1998, oplyser den britiske tv-station BBC.

I forbindelse med 50-års dagen er der fremlagt et forslag om et nyt tillæg til den Europæiske Menneskerettigheds-konvention. Den forbyder diskrimination på noget som helst grundlag, blandt andet på grundlag af køn, race, sprog samt politisk eller religiøs holdning.

Europarådet arrangerer mødet på 50-års dagen og rådet forventer at omkring 20 lande straks underskriver den nye protokol, oplyser BBC.

/se

 

   

[DKP/ML Hovedside] * [til Emneoversigt] * [Søg] * [Bestil bøger eller pjecer]