20.10.00 -  Dagbladet Arbejderen 

Sig din mening i Debatten  

 

Vestunionen vil bestå

 EU-hæren får samme luftstyrke, som NATO havde under krigen mod Jugoslavien

 Militær-alliancen Vestunionen (WEU) vil også bestå, når EU-hæren endeligt vedtages på EU-topmødet i december.

 Det står klart efter alliancens møde i tirsdags. Her mødtes WEU's militær komite, som består af de øverstbefalende i ti lande.

Med ved bordet sad også repræsentanter fra fem observatør-lande - de neutrale EU-lande og Danmark samt seks NATO-lande, som er tilknyttet. Mødet vedtog en såkaldt overgangs-plan for organisationen, som skal overflytte det meste af organisationens aktiviteter til EU-militæret.

Ifølge WEU's franske hovedkvarter skal planen, "overlevere taktstokken" til en ny organisation, mens der ventes på at de permanente strukturer i EU tager form.

Overgangs-planen skal endelig godkendes på WEU's ministermøde den 13. november i Marseille.

Planen forudsætter, at WEU's satelitcenter i Torrejon i Spanien og Instituttet for Sikkerhedsstudier i Paris bliver overflyttet til EU i begyndelsen af 2001.

Men resten af WEU vil fortsat eksistere med det formål at garantere unionens Bruxelles-traktats artikel fem. Den garanterer medlems-landene en fælles forsvarsforpligtelse ‡ la NATO.

Hvis et medlemsland bliver angrebet er alle øvrige medlemslande forpligtet til at støtte militært.

Derfor bevares WEU's sekretariat i Bruxelles, men bare med tyve ansatte. WEU's rustningskomite samt WEU's særlige forsamling vil også bestå.

En tilsvarende forsvars-forpligtelse findes endnu ikke i EU-militæret, men flere lande taler varmt for at indføre en lignende artikel i EU-traktaten.

EU-hærens officielle formål er krisestyring, men reelt bliver den opbygget, som en regulær hær med ialt en kvart million mand under våben.

80.000 soldater skal i løbet af 60 dage kunne sendes til brændpunkter over hele verden i op til et år.

De skal ifølge den svenske ugeavis Proletären kunne understøttes af mellem 300 og 350 kampfly. Det svarer til den flystyrke, som NATO havde til rådighed under krigen mod Jugoslavien sidste år.

Desuden omfatter planerne overvågningsfly, transportfly, kampvogne og omkring 80 marinefartøjer.

/ mj

 

 

 

[DKP/ML Hovedside] * [til Emneoversigt] * [Søg] * [Bestil bøger eller pjecer]