12.10.00 -  Dagbladet Arbejderen 

Sig din mening i Debatten  

 

Grønt lys for EU-forsvar

Et stort flertal i EU-parlamentet vil sætte turbo på udviklingen af en fælles forsvarspolitik

 EU-parlamentet gav i sidste uge Kommissionen grønt lys til at udvikle EU-forsvaret op til EU-topmødet i Nice.

 På topmødet i december skal EU's regerings- og statsledere træffe endelig beslutning om opbygningen af et egentligt EU-militær samt en fælles udenrigspolitik.

Med 353 stemmer for vedtog parlamentet at opfordre EU til at vedtage fælles regler for våbeneksport. Kun 74 stemte imod mens 60 undlod at stemme.

Opfordringen handler imidlertid om meget mere end våbeneksport.

Vedtagelsen handler nemlig også om, at det overvældende flertal i EU-parlamentet ønsker en mere integreret våbenindustri i EU og en fælles forsvarspolitik.

Her hedder det blandt andet at:

"en europæisk våbenpolitik er et vigtigt element i den gradvise udvikling af en fælles forsvarspolitik inden for ESDP og fastlæggelsen af en fælles sikkerheds- og forsvarsidentitet indenfor NATO".

ESDP står for European Security and Defence Program og er rammen om udviklingen af EU-militæret.

USA har betinget sig, at det militære samarbejde i EU ikke omfatter fælles forsvarspolitik i NATO-forstand.

Det vil sige, at EU-landene ikke forpligter sig til at forsvare et EU-land, hvis det bliver angrebet militært.

Ikke desto mindre er det den vej udviklingen går, hvis det står til EU-kommissionen og altså også EU-parlamentet.

Kommissionens formand har selv tidligere i år løftet sløret for de egentlige hensigter med den såkaldte krisestab på over 60.000 EU-soldater.

Det skete i Letland, hvor Romano Prodi kom for skade at sige, at "ethvert angreb eller aggression mod et af EU's medlemslande vil være et angreb eller aggression mod mod hele EU, det er den største garanti."

EU-parlamentet mener også, at de kommende regler naturligvis skal opfylde de krav som krigsindustrien i EU-landene har og udelukker ikke, at der kan oprettes et fælles våbenagentur.

Det stemmer nøje overens med en aftale, som seks EU-lande underskrev i begyndelsen af august.

Her underskrev Storbritannien, Frankrig, Tyskland Italien, Spanien og Sverige en aftale om forskning, eksportregler og fælles standarder for produkter.

/ mj

 

 

[DKP/ML Hovedside] * [til Emneoversigt] * [Søg] * [Bestil bøger eller pjecer]