07.11.00 -  Dagbladet Arbejderen 

Sig din mening i Debatten  

UDTALELSE FRA DKP/ML's LANDSLEDELSE:

 

NATO-inspireret statskup i Jugoslavien

Den 6. oktober blev Jugoslaviens præsident Slobodan Milosevic tvunget til at træde tilbage. Det skete, efter at landets forfatningsret havde underkendt valgkommissionen og erklæret oppositionens kandidat, Vojislav Kostunica, for vinder i første runde af det jugoslaviske præsidentvalg. Denne beslutning kom efter flere dages optøjer, som truede med at kaste landet ud i en borgerkrig.

Magtskiftet i Beograd er i virkeligheden et nøje indstuderet statskup. Det er kulminationen på ti års vestlig aggression mod Jugoslavien. Gennem økonomisk og politisk blokade, støtte til nationalistiske og terroristiske kræfter, massiv indblanding i landets indre anliggender og direkte militære angreb har Vesten, anført af USA og Tyskland, nået sine mål.

Jugoslavien var ikke et socialistisk land. Og Milosevic var ikke nogen politisk engel. Men efter at Jugoslavien havde været Vestens allierede under den kolde krig, blev landet og dets præsident pludselig en fjende, fordi det nægtede at følge Vestens nyliberale taktstok.

Som det eneste land i det tidligere Østeuropa afviste det Verdensbankens og Den Internationale Valutafonds diktater, som ville føre landet ud i en social katastrofe. Det nægtede at gennemføre en total privatisering af sin store statslige sektor og åbne landet på vid gab for udenlandsk kapital. Og ikke mindst afviste det enhver tanke om at opgive sin nationale selvstændighed og søge optagelse i EU og NATO.

Denne obsternassighed skulle straffes. Og det blev den. Resultatet er, at det tidligere relativt velstående og fredelige Jugoslavien i dag er blevet revet fra hinanden af borgerkrige og nationalistisk had. Mistet suverænitet, en ødelagt industriel og økonomisk basis og store sociale forskelle og afsavn har været resultatet.

Kun Serbien, kernen i Rest-Jugoslavien, modstod gennem lang tid dette pres. Derfor skulle det straffes ekstra meget. Og derfor blev landets leder, Slobodan Milosevic, af de vestlige massemedier gjort ansvarlig for forbrydelser og begivenheder, som Vesten for det meste selv stod bag.

Og da det ikke lykkedes at knække landet med blokade og massive bombardementer, brugte alene USA og Tyskland over 100 mio. dollars og flere mio. mark på at skabe et net af »uafhængige« radio- og tv-stationer og opelske og uddanne en totalt korrumperet opposition.

Hundrede millioner er mange penge i Jugoslavien. De massive løfter om guld og grønne skove, hvis blot man slap af med Milosevic, havde sin virkning på en befolkning, som var presset fra alle sider, og som ikke nødvendigvis holdt af deres præsident, selv om de i bund og grund var tilhængere af fortsat suverænitet.

Vestens politik over for Jugoslavien og dets indblanding i landets indre anliggender er uhørt og totalt uacceptabel. Det viser hulheden i det nyliberale budskab om demokrati. Det er pengenes demokrati, hvor der ikke er langt til våbnene, hvis befolkningerne og deres ledere ikke makker ret.

Jugoslavien og Serbien går nu en dyster fremtid i møde.

Det påstås, at der er usikkerhed omkring Vojislav Kostunicas politik. Det er ikke sandt. Kostunica er en kransekagefigur for den såkaldte demokratiske opposition, hvis leder er Zoran Djindic, der har været på USA’s lønningsliste i de sidste mange år.

Kostunicas politiske og økonomiske program er heller ikke ukendt. Det er skrevet af en gruppe på 17 økonomer, den såkaldte G-17. Blandt lederne heraf er folk som Dusan Vujovic, Zeliko Begotic og Branko Milanovic, der alle er ansat af Verdensbanken og Den Internationale Valutafond i Washington.

G-17’s grå eminence er Veselin Vukotic. Som minister for privatisering ledte han i 1989-91 Verdensbankens »program for virksomhedsbankerot« i Jugoslavien og var derigennem med til at lægge grunden for Jugoslaviens nedtur og sønderdeling. Han stod blandt andet bag fyringen af en fjerdedel af landets daværende 2,7 mio. arbejdere.

Kostunicas og G-17’s program er en sand nyliberal gyser, der fortsætter, hvor Vukotic slap i 1991. Programmet vil betyde, at Valutafonden og Verdensbanken overtager Jugoslavien. G-17’s koordinator, Mladjan Dinkic, udtalte 5. oktober, at man forbereder »en chockterapi på nogle områder og bløde og gradvise reformer på andre«.

Der er herefter udsigt til uhæmmet liberalisering, omfattende privatiseringer, nedlæggelse af tusinder af arbejdspladser og opgivelse af en selvstændig national økonomi. Resultatet vil være massiv forarmelse af det store flertal og ufattelig berigelse for et lille mindretal, ganske som det er sket i andre dele af det tidligere Jugoslavien.

Kostunica og hans bagmænd har dog ikke nødvendigvis magt, som de har agt. De er kraftigt hæmmet af, at Serbiens Socialistiske Parti og dets allierede stadig har et spinkelt flertal i det jugoslaviske parlament. Der er alt mulig grund til at tro, at Vesten vil forsøge at skaffe denne hindring af vejen ved hjælp af våbenraslen, korruption, mord eller nye optøjer. Faren for en borgerkrig er langt fra drevet over.

De danske kommunister fordømmer Vestens indblanding i Jugoslaviens forhold.

Vi kræver, at USA, EU og NATO holder fingrene væk fra Jugoslavien og lader landets indbyggere løse deres egne problemer og beslutte deres egen fremtid. Ellers vil fremtiden bringe nye konflikter, krige og tragedier på Balkan.

Vi advarer kraftig mod det program, som Verdensbanken og Valutafonden vil pådutte Jugoslavien. Det vil føre til voksende nød, social ulighed, kriminalitet og nye spændinger.

Det serbiske folk har tidligere i historien vist, at det har mod og evne til at besejre udenlandske aggressorer. Vi har tillid til, at det sammen med de øvrige folk i det tidligere Jugoslavien vil forstå at drage lære af de sidste ti års tragedie og forene sig for at smide de vestlige imperialister ud af Balkan.

Den anti-imperialistiske kamp i Jugoslavien og på Balkan går nu ind i en ny fase. Imperialismen er på ingen måde uovervindelig. I sidste ende vil folkene blive herrer i eget hus.

 

Danmarks Kommunistiske Parti ML
Landsledelsen
7. oktober 2000

 

[DKP/ML Hovedside] * [til Emneoversigt] * [Søg] * [Bestil bøger eller pjecer]