29.09.00 -  Dagbladet Arbejderen 

Sig din mening i Debatten  

UDTALELSE FRA DKP/ML

 

Nej og atter nej

Et markant flertal af den danske befolkning  sagde nej til euroen.   

Tilhængerne tabte diskussionen om velfærden. Et stort flertal af den danske befolkning står vagt om en skattefinansieret solidarisk velfærdsmodel. De sagde nej til et system baseret på private forsikringsordninger, som vil skabe øget social ulighed i samfundet. De sagde nej til at lade monopolerne diktere den politiske udvikling og velfærdens afvikling. 

I dagene op til afstemningen truede regeringen, hånd i hånd med den borgerlige opposition, med massive økonomiske indgreb, voksende rente og arbejdsløshed. De lovede guld og grønne skove,  hvis blot der blev sagt ja. Men Danmarks selvstændighed er ikke til salg. Befolkningen lod sig ikke true. I stedet mødte et rekordstort antal danskere frem til stemmeurnerne og sagde nej..  

Valgkampen gjorde det klart, at euroen ikke er et snævert økonomisk projekt. Den kan ikke fungere uden en politisk overbygning. Det ønsker danskerne ikke. De sagde nej til unionen og vendte ryggen til tilhængernes salamitaktik 

Folkeafstemningen om euroen  var den vigtigste afstemning, siden Danmark blev indlemmet i EF i 1972. Den endte med et eklatant nederlag for regeringen og den borgerlige opposition.  De har kontrolleret medierne og haft millioner til deres kampagne.  Men et stort flertal af danskerne stod fast. Et flertal af den danske befolkning vendte ryggen til euroen, fordi den er endnu et skridt mod Europas Forende stater, fordi den er elitens projekt.  Et flertal af den danske befolkning stod fast og forsvarede demokratiet. 

Det danske nej vil give genlyd i hele Europa. Det er et internationalistisk nej. Det er et signal  om at den europæiske udvikling er ved at køre af sporet. Det udtrykker et håb for de millioner af europæere, som aldrig vil blive hørt.  Det giver inspiration til kampen for at stoppe monopolernes projekt.

 

Nu skal nej’et forsvares.

Om 70 dage begynder forhandlingerne om en ny EU-traktat i Nice. Folkeafstemningen er et klart  signal fra befolkningen til den danske regering, om at den ikke vil acceptere mere udsalg af den nationale selvbestemmelse. 

Derfor kræver DKP/ML, at regeringen siger nej til afståelse af vetoretten, sådan som stormagterne i EU ønsker det. Hvis regeringen vælger at skrive under på denne traktat, må den sendes til folkeafstemning. 

Som konsekvens af afstemningen må alle bånd mellem euroen og kronen  brydes. Derfor kræver DKP/ML at den såkaldte fastkursaftale (ERM2) opsiges. Det vil stille Danmark på linie med både Sverige og Storbritannien.. 

DKP/ML kræver, at ethvert fifleri med de danske forbehold bliver bragt til ophør. 

Vi har ingen tillid til løfter fra regeringen og den borgerlige opposition.  Igennem de sidste 7 måneders kampagne, er der opbygget en bred folkelige alliance på et antiracistisk grundlag. . DKP/ML vil kæmpe for at forsvare og styrke  denne enhed, som er et afgørende bolværk for at forsvare det danske nej.

 

DKP/MLs Landsledelse

28.09.00

 

[DKP/ML Hovedside] * [til Emneoversigt] * [Søg] * [Bestil bøger eller pjecer]