31.08.00 -  Dagbladet Arbejderen

 

Japan fortsætter den kolde krig

af Gu Ping

Først brugte Japan truslen fra Nordkorea som undskyldning for at deltage i missilforsvar. Nu henvises til truslen fra Kina.

Det japanske forsvarskabinet har underskrevet og udsendt sin hvidbog for år 2000. Rammerne for arbejdet er identiske med tidligere hvidbøger, og består af fem dele, deriblandt den internationale militære situation og Japans forsvarspolitik.

Hvidbogens rapport om de kinesiske missiler har fanget verdens opmærksomhed. Ifølge hvidbogen fra 1999, er "hele det asiatiske område indenfor kinesiske missilers rækkevidde".

Hvidbogen fra i år har samme sætning, med tilføjelsen "inklusive Japan", ved siden af "hele det asiatiske område". Det fremhæver den såkaldte kinesiske missiltrussel mod Japan.

De kinesiske missiler ikke har fået deres rækkevidde forøget siden sidste år. Hvorfor har forfatterne til forsvarets hvidbog så fundet det nødvendigt at understrege, at de kinesiske missilers rækkevidde også dækker Japan?

Otte millioner dollar til missilforsvar

Det er velkendt, at Japan begyndte at deltage i opbygningen i det såkaldte missilforsvarssystem for en krigskueplads, TMD (1.), sammen med USA allerede i 1998. I begyndelsen af 1999 bevilgede det japanske parlament Diet otte millioner dollar, (hvad der svarer til 60 millioner kroner. red.), til brug for udviklingen af TMD.

For at retfærdiggøre denne udgift overfor det japanske folk, har den japanske regering efterfølgende måttet redegøre for grunden til den store udgift til TMD.

 I 1998 var begrundelsen, at Nordkorea havde kapacitet til at affyre missiler mod Japan, og at det udgjorde en direkte trussel. Men siden topmødet mellem de to koreanske ledere, ser situationen ud til at være mere afspændt på den koreanske halvø. Mødet blev holdt i juni i år, og bliver betragtet som et politisk vendepunkt i de interne koreanske anliggender.

Den nordkoreanske leder har for nylig givet udtryk for, at landet på visse betingelser vil afstå fra nye forsøg med missiler. Da den politiske situation i det nordøstlige Asien således er forbedret, har Japan mistet sin undskyldning for at deltage i opbygningen af TMD.

"Teorien om den Nordkoreanske trussel" kan ikke mere bruges, men Japan fortsætter med sine planer om at blive en del af TMD. For at retfærdiggøre sin deltagelse i programmet har forfatterne til hvidbogen i stedet taget "Teorien om den kinesiske missiltrussel" til sig.

Det har de gjort, uagtet at virkeligheden er en anden for de kinesisk-japanske relationer, og uagtet forsøgene på at opretholde et godt naboskab mellem de to lande.

Trussel mod afspænding

Ifølge lederen på et stort japansk dagblad er det ikke en holdbar mulighed, at Japan simpelthen skifter "den nordkoreanske trussel" ud med "den kinesiske trussel", som en undskyldning for at styrke sine væbnede styrker.

Det er ikke så mærkeligt at høre råbene om den "kinesiske trussel" fra den japanske højrefløj. Men denne gang kommer de fra forsvarets hvidbog. Som et officielt japansk dokument giver det et første fingerpeg om, at tanken om den "kinesiske trussel" vinder genklang hos den japanske magtelite.

Den kinesiske præsident Jiang Zeming aflagde et historisk besøg i Japan i 1998. Under mødet etablerede præsident Jiang og den japanske præsident sammen rammerne for "et venligt samarbejdende partnerskab for fred og udvikling".

I maj i år mødtes præsident Jiang Zeming med en japansk venskabsgruppe, og holdt der en vigtig tale om at styrke venskabet mellem Kina og Japan.

Talen har haft en positiv betydning for den sunde udvikling af det kinesisk-japanske forhold.

På samme dag som hvidbogen for år 2000 blev udsendt, holdt den japanske premierminister Yoshiro Mori en tale i det japanske parlament. Om relationerne mellem Kina og Japan sagde han, at han vil benytte sig af alle ressourcer, der står til hans rådighed, for videre at styrke samarbejdet og partnerskabet for fred.

Udviklingen af forholdet mellem Japan og Kina er i begge landes interesse. Hvis den ene nation opfatter den anden som en trussel, hvordan kan det "venligt samarbejdende partnerskab" udvikle sig gnidningsløst?

Hvidbogen kommer som en forhindring i udviklingen af dette forhold.

 

Noter:

1. Krigsskueplads er betegnelsen for et geografisk område, der omfatter et begrænset antal lande. I dette tilfælde drejer det sig om Japan, Sydkorea og Taiwan. Forkortelsen TMD står for Theater Missile Defense.

 

 

Artiklerne har tidligere været bragt i tidsskriftet Beijing Review. Mellemoverskrifter er indsat af redaktionen.

 

 

   

[DKP/ML Hovedside] * [til Emneoversigt] * [Søg] * [Bestil bøger eller pjecer]