24.08.00 -  Dagbladet Arbejderen

 

USA tager grønlandsk ja for givet

Helle Degn prøver at undgå et møde med Grønlands landsting

Grønlænderne står fast på, at de ikke vil medvirke til en genopblussen af våbenkapløbet.

De sidste dages møder mellem USA, Danmark og Grønland om Thule-basens rolle i det amerikanske missilforsvars-projekt NMD, har ikke ændret på det synspunkt.

- ABM-traktaten mellem USA og Rusland skal overholdes, siger Malina Nguaq Marcussen Mølgaard, som er formand for landsstyrets Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske udvalg.

- Alle partier i det grønlandske landsstyre er enige om, at vi vil tages med på råd i denne vigtige sag, fastslår hun over for Dagbladet Arbejderen.

For to dage siden sagde den amerikanske viceforsvarsminister, at præsident Clinton vil tage en beslutning om at sætte stjernekrigs-projektet NMD igang i løbet af få dage.

Efter de første møder mellem USA, Danmark og Grønland sagde landsstyreformand Jonathan Motzfeldt, at han først regner med at få en direkte henvendelse fra amerikanerne om et par år.

Da USA's forsvarsminister ved flere lejligheder har udtrykt sig klart om Thule-basens betydning for hele NMD-projektet, kan det kun tolkes som et udtryk for, at en tilladelse fra Danmark - og Grønland - til at bruge Thule-basen betragtes som en formalitet i Washington.

- Men vi vil ikke have trukket noget ned over hovedet, siger Malina Marcussen Mølgaard. Vi håber, at den danske regering snart begynder at tage stilling til sagen og tager os med på råd.

Landstinget ønsker, at aftalen om Thule fra 1951 mellem Danmark og USA bliver revideret, og at Grønland sikres en afgørende rolle i spørgsmål om Thule-basen.

Det er imidlertid svært for hjemmestyret at komme i dialog med Folketingets Udenrigspolitisk Nævn.

Nævnets formand Helle Degn har meddelt, at det årlige møde bliver udsat til næste år - angiveligt fordi der ikke er tid.

Det er Malina Marcussen Mølgaard stærkt utilfreds med i en situation som denne, hvor der er en afgørende vigtig sag på dagsordenen.

/se

 

   

[DKP/ML Hovedside] * [til Emneoversigt] * [Søg] * [Bestil bøger eller pjecer]