17.08.00 -  Dagbladet Arbejderen

 

Danmark skjuler våbeneksport

Danmark efterlever ikke EU-aftale omkring åbenhed ved eksport af våben

Det går rigtigt godt for de danske våbenproducenter.

Sidste år gav regeringen, ifølge de seneste tal fra 1998, tilladelse til 219 tilfælde af våbeneksport. Det tal overgås kun af de store våbenproducerendelande i EU, som Storbritannien, Tyskland og Frankrig.

Hvem der modtager de danske våben bliver ikke offentliggjort. Ifølge oplysninger fra EU's ministerråd er Danmark og Grækenland de eneste EU-lande, der ikke oplyser hvem de eksporterede våben og materiel til.

Det sker på trods af, at den danske regering har været med til at lave en aftale i EU om åben kontrol med våbenhandler. Det skete for to år siden.

Oplysningerne kommer dog ikke bag på Finn Ekmann, formand for Samarbejdskomiteenfor Fred og Sikkerhed.  

- Det er der ikke noget nyt i. Vi protesterer jævnligt over våbensalget, der ofte registreres som almindelige varer, udtaler han til Dagbladet Arbejderen.

Finn Ekman har været aktiv fredsaktivist siden starten af firserne. Han lægger nu sit arbejde i Samarbejdskomiteen, der er en paraplyorganisation, der blandt andet har stået for en del af det faglige fredsarbejde.

- Det er jo ikke noget tilfælde, at man ikke må få at vide hvor våbnene skal hen. Det er jo en etisk regel der siger at man ikke sender våben til krigsførende nationer, eller til konfliktområder. Derfor er der ofte fusk med i foretagendet når danske våben, eller teknisk udstyr dukker op i lande som for eksempel Tyrkiet.

Finn Ekman mener derfor, at der bør gribes ind.

- Det er jo ikke traditionelle våben, der eksporteres fra Danmark. Det er  som regel teknik og software.  Derfor kunne regeringen uden de store problemerfå firmaerne til at gå over til en civil produktion. 

Danske firmaer leverer blandt andet software til amerikansk og svensk producerede kampfly.

Brancheforeningen for forsvarsindustrien vurderer, at der eksporteres for enmilliard kroner hvert år.

 

/RØ

 

[DKP/ML Hovedside] * [til Emneoversigt] * [Søg] * [Bestil bøger eller pjecer]