12.08.00 -  Dagbladet Arbejderen

 

Møde om Thulebasens rolle

Danske politikere leger gemmeleg i sikkerhedsspørgsmål 

- Den danske regering kan ikke blive ved med at lege gemmeleg om så vigtigt et strategisk og sikkerhedspolitisk spørgsmål.

Det udtaler Marlene-Muaq Marcussen-Mølgaard fra det grønlandske venstrefløjsparti Inuit Ataqatigiit, IA. Udtalelse falder som kommentar til at regeringen fortsat vægrer sig mod at tage stilling til Thulebasens brug i USA's stjernekrigsprojekt.

De ansvarlige danske ministre holder fast ved, at de vil ikke tage stilling til NMD, før der foreligger en officiel henvendelse fra USA.

Men det står samtidig klart, at amerikanske, danske og grønlandske embedsmænd skal drøfte Thulebasens rolle på et møde i Grønland den 21.-24. august. 

IA, der også sidder i Grønlands landsstyre, er spændt på, hvad den danske regering kommer med til mødet, siger Marlene-Muaq Marcussen-Mølgaard til Dagbladet Arbejderen.

Hun kan fortælle, at Grønlands landsstyre normalt afholder et årligt møde med det danske udenrigspolitiske nævn. Men et berammet møde den 28. august er aflyst, og nævnet har nu meddelt landsstyret, at de formentlig ikke får tid til at holde møde i år.

Marlene-Muaq Marcussen-Mølgaard udtaler, at det er et stort problem for landsstyret i den her sag, at Danmark ikke kommer med nogen udmelding. 

Grønlands udenrigspolitik ligger under Danmarks suverænitet, og aftalen fra 1951 giver USA meget vide beføjelser til at bruge Thulebasen.

Men det er et åbent spørgsmål, om Danmark overhovedet har nogle rettigheder over Thule, mener Esben Harlang, der er advokat for Thulefangerne. De har lagt sag an mod den danske stat, og så længe der ikke er nogen afgørelse i sagen, har Danmark ikke juridiske rettigheder over området, siger Esben Harlang til Aktuelt. 

Grønlands landsstyre har nedsat en kommission, der skal udarbejde et udkast til genforhandling af traktaten fra 1951. IA kritiserer stærkt, at Grønland ikke engang er høringspart i udenrigspolitiske anliggender.

 

/rtj

 

   

[DKP/ML Hovedside] * [til Emneoversigt] * [Søg] * [Bestil bøger eller pjecer]