19.07.00 -  Dagbladet Arbejderen

 

Luk USA's baser på Okinawa

International appel i anledning af G8-topmødet i Okinawa, Japan

Vi har modtaget denne appel fra Japans Fredskomité. De opfordrer organisationer og enkeltpersoner overalt i verden til at underskrive den.

Du/I kan underskrive appellen ved at sende fulde navn navn på eventuel organisation / din stilling til følgende fax: 0081 3 3451 6277 eller email: LPA01156@nifty.ne.jp

Vi vil gerne henlede jeres opmærksomhed på at det kommende G8 møde fra 21-23 juli skal afholdes på Okinawa.

 Denne lille gruppe øer er, som en koloni, bebyrdet med amerikanske militærbaser, hvis lige ikke ses på nogen anden suveræn stats territorium.

De gigantiske amerikanske baser fylder 10 procent af øernes samlede territorium, og 20 procent af hovedøens areal. Baserne blev bygget i modstrid med international lov.

Da de amerikanske militærstyrker besatte øerne under Anden Verdenskrig, byggede de deres baser med magt, sendte de overlevende indbyggere i koncentrationslejre og konfiskerede deres jord uden godtgørelse. Det var en klar overtrædelse af Haag-konventionen, der forbyder konfiskation af privat ejendom selv i krigstid, og som forpligter til erstatning, selv hvis der er tale om militær nødret.

Der ud over har det amerikanske militær siden 1953 på skændigste vis, ved at afbrænde huse og rydde dem med bulldozere, tilføjet deres baser nye store landområder, ud over dem de tog lige efter afslutningen af Anden Verdenskrig. På denne måde blev de store amerikanske baser bygget.

I dag er baserne roden til overtrædelse af menneskerettighederne og sikkerheden for indbyggerne på Okinawa.

Ifølge statistikker fra den japanske regering og fra de lokale myndigheder på Okinawa, har antallet af forbrydelser, begået af amerikanske soldater i de sidste 30 år, oversteget 5000. Mere end 10 procent af disse er voldsforbrydelser, såsom mord, indbrud og voldtægt.

Imidlertid gælder hverken de lokale love eller amerikansk lov for de udstationerede soldater i Japan, så de kriminelle amerikanske soldater nyder reelt en forret frem for andre.

37 procent af befolkningen på Okinawa lider under støjforureningen fra de amerikanske baser. Så tit styrter de amerikanske fly ned, og brænder op.

Det er klart, at den ovenfor beskrevne situation krænker normerne for det internationale samfund, som de er beskrevet i artikel tre i Menneskerettigheds-erklæringen: "Enhver har ret til liv, frihed og personlig sikkerhed."

På samme tid er baserne en alvorlig trussel mod freden i Asien og resten af verden.

Okinawa er det eneste sted i verden, hvor USA har udstationeret tropper fra Marinekorpset.

Marinekorpset placeret overfor den Koreanske halvø og Kina skal bruges til opgaver som fremskudt angreb mod andre lande. På denne måde bliver Okinawa til en vigtig amerikansk fæstning i Asien og Stillehavet.

Den amerikanske regering forstærker ydermere deres baser på grundlag af den militære strategi om forebyggende angreb og intervention, idet den planlægger at bygge en moderne base på den smukke kyst ved byen Nago. Det er her G8 mødet afholdes.

Det er åbenlyst, at denne situation krænker principperne i FN-pagten, om fredelig løsning på konflikter, respekt for national suverænitet, ikke-indblanding i indre anliggender og så videre, og at den går imod den nuværende fredsstrømning i Asien og resten af verden.

G8-landene har erklæret, at de deler fælles værdier som demokrati, menneskerettigheder og fred. Okinawa, hvor de afholder deres møde, er intet andet end et sted hvor disse værdier voldeligt bliver undertrykt.

G8 mødet i Japan afholdes ved et århundredeskifte. De japanske og amerikanske regeringer burde med det samme begynde at reducere og fjerne de amerikanske baser, for at normalisere forholdene på Okinawa.

Folket på Okinawa har kæmpet mod de amerikanske militærbasers byrde, og for at blive frigjort fra den. Det er på høje tid, her ved begyndelsen af det 21. århundrede, at deres krav straks bliver opfyldt.

Vi støtter kravet fra Okinawas befolkning, og udtrykker vores hjertelige solidaritet med dem.

 

 

   

[DKP/ML Hovedside] * [til Emneoversigt] * [Søg] * [Bestil bøger eller pjecer]