01.07.00 -  Dagbladet Arbejderen

 

Kold krig genoplives

Ny DUPI undersøgelse skal rette skytset mod Sovjet

Regeringen forsøger at gå i offensiven. Efter de seneste års afsløringer omkring PET's lyssky aktiviteter rettes skytset nu for alvor mod danske og udenlandske kommunister.

Regeringen har fået Dansk Udenrigspolitisk Institut (DUPI) til at lave en redegørelse om Danmarks sikkerhedspolitiske situation under den kolde krig, fra 1945 frem til Sovjetunionens opløsning. DUPI skal beskrive hvilken militær trussel der var mod Danmark fra Sovjet og de østeuropæiske lande.

DUPI har sagt ja til at lave undersøgelsen, og overvejer nu hvordan arbejdet kan tilrettelægges.

"Udredningen bør indeholde en beskrivelse og vurdering af den kvantitative og kvalitative konventionelle styrkeopbygning i Sovjetunionen og andre Warszawapagtlande over perioden med særlig henblik på at beskrive truslen i form af et angreb på Vesteuropa og i forbindelse hermed truslen mod dansk territorium".

Sådan hedder det i det kommissorium, som regeringen har givet DUPI.

Undersøgelsen skal også omfatte Warszawapagtlandenes politiske aktiviteter.

/ur

 

   

[DKP/ML Hovedside] * [til Emneoversigt] * [Søg] * [Bestil bøger eller pjecer]