24.06.00 -  Dagbladet Arbejderen

 

Danmark bestemmer selv

Udtalelse fra DKP/ML's landsledelse

Modstanden mod Danmarks tilslutning til euroen er i kraftig vækst. Folkeafstemningen den 28. september er ved at udvikle sig til et drama. Stadig flere i den danske befolkning indser, at regeringen, tilhængerpartierne og kredsen af tilhængere fra Overdanmark prøver at sælge landets politiske handlefrihed for meget tvivlsomme økonomiske fordele.

Det afgørende spørgsmål ved folkeafstemningen den 28. september handler ikke om et "vekselgebyr". Det er ikke først og fremmest en afstemning om økonomi. Det er en afstemning om politik, om hvorvidt Danmark skal trækkes længere og længere ind i Unionen. Der er efterhånden en lang række meningsmålinger som viser, at et flertal af befolkningen ikke ønsker en sådan udvikling.

 

Efter et nej

Endnu er det alt for tidligt for modstanderne at hvile på laurbærrene. Der skal kæmpes for at skabe størst mulig tilslutning til et nej, helt frem til den 28. september.

Allerede nu er det imidlertid vigtigt, at rejse en diskussion om, hvordan et nej forsvares.  Hvordan undgår vi en politisk manøvre som i 1993?

Dengang tilsidesatte regeringen og ledende politikere folkets demokratiske afgørelse fra folkeafstemningen 1992, der afviste Maastricht-traktaten.

Et nej den 28. september kan ikke misforstås. Det er udtryk for, at et flertal af befolkningen endnu engang understreger: Danmark bestemmer selv! 

Et nej er ikke kun en afvisning af euroen. Det er et nej til mere union, et nej til tab af selvbestemmelse og nationalt demokrati.

For at forsvare et nej kræver det, at den brede aktionsenheden på et antiracistisk grundlag fastholdes og om muligt udbygges. Bredden og sammenholdet er også afgørende, hvis det næste slag skal vindes.

Efter den 28. september skal kampen umiddelbart videreføres mod den afgivelse af mere selvbestemmelse, som skal forhandles i Nice til november. Her skal regeringscheferne blive enige om en EU-forbundstraktat.

Hvis den danske regering igen vælger at overhøre befolkningens vilje og ønsker at tilslutte Danmark til denne traktat, kræver vi ubetinget, at den sendes til folkeafstemning. 

I tilfælde af et nej kræver vi, at den danske regering øjeblikkeligt opsiger alle aftaler, der binder kronen til euroen. Det muliggør at Danmark selv kan fastlægge sin valuta- og rentepolitik. 

DKP/ML afviser enhver spekulation i udløsning af et folketingsvalg efter et nej den 28. september. Det skal tjene til at splitte euro- og unionsmodstanden.

 

Stem nej til euroen den 28. september

Forsvar det nationale demokrati

Forsvar velfærden

Nej til EU's politiske union

 

   

[DKP/ML Hovedside] * [til Emneoversigt] * [Søg] * [Bestil bøger eller pjecer]