17.06.00 -  Dagbladet Arbejderen

 

Afrika på flugt

Fattigdom er den vigtigste årsag til krig - krig medfører flygtninge

3,1 millioner nye flygtninge bragte sidste år antallet af flygtninge i Afrika op på 13,7 millioner.

Det fremgår af en rapport, som lige er udsendt af USA's Komite for Flygtninge USCR.

Rapporten opgør, at 36 lande i Afrika har et flygtningeproblem. Der er 49 lande i Afrika.

Samtidig med at der kom over tre millioner nye flygtninge til sidste år, så blev kun 250.000 flygtninge genbosat i deres hjemlande, oplyser rapporten

Årsagen til de mange flygtninge er først og fremmest krige.

Og fattigdom er hovedårsagen til krige. Det fastslår en ny svensk undersøgelse.

Undersøgelsen beskæftiger sig med perioden fra 1989 til 1997.

I disse otte år har forskerne registreret 103 væbnede konflikter i 69 lande.

Undersøgelsen konkluderer, at 77 procent af alle konflikter opstod i de absolut fattigste lande.

FN's såkaldte fredsbevarende operationer er steget voldsomt i antal siden afslutningen på den kolde krig.

Der er iværksat 36 operationer de sidste ti år og udgiften har været 90 milliarder kroner. Antallet er fem-doblet over otte år.

Konfliktløsning gennem FN-operationer og embargoer har været både dyre, utilstrækkelige og ind imellem mislykkede, konstaterer forskerne.

FN's Udviklingsorganisation UNDP citeres i undersøgelsen for, at blot 12 procent af militærbudgetterne i udviklingslandene kunne dække udgifterne til at vaccinere alle børn, afskaffe hungersnød og sikre alle mennesker rent vand.

Hermed antydes vel også en bedre anvendelse af de 90 milliarder kroner, som er blevet brugt på militære FN-operationer.

se

 

[DKP/ML Hovedside] * [til Emneoversigt] * [Søg] * [Bestil bøger eller pjecer]