16.06.00 -  Dagbladet Arbejderen

 

USA og NATO dømt skyldig

USA's og NATO's krig mod Jugoslavien var en forbrydelse. Det blev igen slået fast på et stort tribunal sidste lørdag i New York.

16 dommere fra 11 lande dømte USA's og NATO's ledere skyldige i krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden. Cirka 500 mennesker overværede vidneafhøring og domsafsigelsen.

Dommen bygger på  lysbilleder, videofilm og afhøring af vidner, der én efter én dokumenterede krigsforbrydelserne:

* Flygtninge var blevet udsat for bombning. NATO bombede  skoler, hospitaler, civile industrianlæg, jernbaner, broer og veje.

* NATO's klyngebomber og granater med forringet uran medførte mange menneskers død både umiddelbart og på længere sigt på grund af den atomare forurening.

* Også miljøkatastrofer som følge af bombning af petro-kemiske anlæg i Jugoslavien blev dokumenteret.

* Beograds tv-station blev bombet og den kinesiske ambassade.

USA's tidligere justisminister Ramsey Clark stod for afhøring af vidnerne og sluttede konferencen med en opfordring til deltagerne om at bringe dommen til udførelse, ved at fortsætte kampen mod NATO.

se

 

 

   

[DKP/ML Hovedside] * [til Emneoversigt] * [Søg] * [Bestil bøger eller pjecer]